2011

Helyi építési szabályzat

1/2011. II.18. Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének módosításáról

2011. évi költségvetési rendelet módosítása

2011. évi zárszámadási rendelet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/ 2011. (XII.15.) rendelete a közterület használatáról szóló rendelet módosításáról

Kópháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011 (IV. 15) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

2011. évi költségvetési rendelet

A díszpolgári cím, valamint a pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2011.( IV.15. ) számú. rendelete a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2011.(IX.23.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.16) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2009(XII.11.) rendelet módosításáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő- testülete 9/2011. (VII.28.) rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Szervezeti és Működési szabályzat

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2011.(XII.16.) rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről, szóló 10/2009 /XII.11/rendelet módosításáról.


to top