Óvoda projekt

NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0004 – A kópházi óvoda fejlesztése

A projekt keretében tervezzük a Kópháza, Petőfi tér 6. szám alatt található óvodaépület felújítását és bővítését. A jelenleg 3 csoportszobával működő Napközi-otthonos óvoda külön épületben található csoportját – a célszerűség, a napi feladatok ellátásának megkönnyítése és a hosszú távú fenntarthatóság miatt – integráljuk a fő épületbe, továbbá egy teljesen új csoportszoba és tornaszoba is kialakításra kerül. A tervezett fejlesztések megvalósulása biztosítja a minőségi nevelés feltételeit.

A projekt átfogó céljai:

  • Az óvodás korú kisgyermekek óvodai ellátásnak feltételrendszerének javulása.
  • Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló integrált óvodai gondozás működési feltételrendszerének javulása.
  • A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésére való lehetőségek megteremtése.

A projek konkrét célkitűzése:

  • Az óvodás korú kisgyermekeket fogadó óvodai ellátás megfeleljen Kópházán az ellátás kapcsán jelentkező tényleges mennyiségi és minőségi igényeknek, valamint a jelentkező szükségletek kielégítésének.

A projekt eredménye:

  • Kópházán az óvodai ellátás infrastrukturális fejlesztése révén a szolgáltatás kapacitása 25 férőhellyel növekszik.
  • Az óvoda intézménye két új csoportszobával, egy tornaszobával, egy logopédiai foglalkoztatóval és egyéb, az ellátást kiegészítő helyiségekkel bővül.
  • A bővítés és felújítás eredményeképpen megteremtődnek a hosszú távú gazdaságos üzemeltetés feltételei.
  • Az óvoda eszközállománya az érvényben lévő EMMI rendelet elvárásainak megfelelő szintre kerül.

A projekt alapvető célja az előző fejezetben tárgyalt problémák – mindennapi feladatok ellátásnak nehézségei – megoldása annak érdekében, hogy az óvodai feladatok ellátása még magasabb szinten történhessen. Fontos kiemelni a túlzsúfoltság megszüntetését is, hiszen minél kisebb egy csoport létszáma, annál több idő jut egy gyermek egyedi igények alapján történő fejlesztésére, nevelésére. Különösen igaz ez egy nemzetiségi óvodában, ahol két nyelven történő foglalkozások jellemzőek, amelyek az átlagosnál több személyes foglalkozást igényelnek. Egyértelműen kijelenthető, hogy rendkívüli minőségbeli javulás érhető el az óvodai csoportok túlzsúfoltságának megszűntetésével, amelynek köszönhetően nagyobb hangsúly helyeződik az egyéni foglalkozásokra.
Kiemelt prioritás volt a tervezés folyamán a hosszú távú üzemeltetési költségek csökkentése, ezért az épület hőszigetelési paraméterei messze túlteljesítik a hatályos jogszabályokban előírt értékeket annak érdekében, hogy a rezsiköltség nagy részét kitevő fűtésre fordított összeg minimalizálható legyen. A villanyfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében napelemek telepítését tervezzük az épület tetőszerkezetére.

 

Sajtóközlemény – A kópházi óvoda felújításának munkálatai – Projektzárás

Sajtóközlemény – A kópházi óvoda felújításának munkálatai


to top