A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/220. (V.08.) Korm. rendeleteben foglaltak alapján használatos e-mail: bejelentes@kophaza.hu

 

hírdetmények

 

szabályzatok

 

rendeletek

 

közérdekű adatok

 

rendezési terv

 

lakosság: 2081 fő

betöltés....

 

terület: 8.73 km2

 

pályázatok

Üdvözöljük Kópházán!

Tisztelt Kópháziak, kedves Vendég!

Nem szoktam titkolni, büszke vagyok arra, hogy kópházi vagyok, hogy ebben a faluban születtem, a csintalan gyermekévek után itt lettem vállalkozó, majd a Kópházi Horvát Egyesület elnöke, s az Önök bizalmából polgármester, de ami számomra a legfontosabb, hogy itt élhetek, itt élnek szüleim, négygyermekes családom, ahol már nagypapának számítok. A család biztos háttér, biztosítják számomra a nyugalmat, a szeretetet, ami nagyon fontos feltétele annak, hogy munkámat becsülettel végezhetem. Kópháza-Koljnof nemcsak lakhelyem, hanem az otthonom, az életem, s a falu ügye – mint az mindig is volt – a szívügyem!

Amikor az ember távolról érkezik a környékre, a Kisalföld sík vidéke után megtöri a horizontot a szőlődombok sora, a távolban megcsillanó Fertő-tó vize, s a hegyek között megbújó Sopron városa. Településünk a sajátos hangulatú, valamikori szabad királyi város dél-keleti előkapuja. Legjellemzőbb különlegessége a falunknak, hogy az itteni lakosság fele horvát nemzetiségű, vagy beszéli a horvát nyelvet, amely megoszlás a falut a magyarországi horvátok „leghorvátabb” községévé emeli. Kópháza-Koljnof a trianoni békeszerződés utáni, szintén több országra szabdalt várvidéki (gradistyei) horvátok által lakott falvak alkotta „Gradišće”, azaz Várvidék egyik centrum-települése, a környék horvát szíve.

Munkatársaimmal 2006. otóber elseje óta azért dolgozunk, hogy a település valamennyiünk számára otthonosabbá, élhetőbbé, valamint a közös jövőnk zálogává váljék. Szeretnénk, hogy a faluból és a környékről ne vándoroljanak el a fiatalok, hanem a településen találjanak otthont, és megélhetést maguknak.
Munkatársaimal együtt látjuk a falu perspektíváit, a következő évek, évtizedek fejlődési lehetőségeit: az EuRégió központjának, a „Kékfrankos Fővárosának” előkapuja; Magyarország „leghorvátabb” települése és a horvát nemzetiség iránt érzett több évszázados felelősségtudata; a történelmi és a nemzetiséggel egybefont vallási hagyományokon nyugvó sajátos, színes kultúra; a város környékén élők jellegzetes jövőt építő ereje, hite a holnapban.
Kópháza-Koljnof település Sopron városával együtt az EuRégió centrumában a gazdasági, közlekedési és idegenforgalmi sokszög (Bécs-Graz-Pozsony-Győr) dinamikusan fejlődő új európai központjában helyezkedik el. Hisszük, hogy a lehetőségeinket kihasználva meg tudjuk teremteni a fejlesztésekhez szükséges pénzt kihasználva valamennyi pályázat útján történő támogatást, s így Kópháza-Koljnof község rövidesen a kistérség egyik meghatározó szereplőjévé válhat.

Kópháza-Koljnof színes, nemzetközi kulturális élete és kapcsolatai határokat nem ismerve megkérdőjelezhetetlenek. Kulturális kapcsolataink a ma három ország területén Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon élő várvidéki horvátokkal, valamint a néhai anyaországgal, Horvátországgal már több évtizede fennállnak, tovább mélyültek és teljesednek ki az idők során.
Az önkormányzat törekvése a vállalkozói szféra erősítése, újabb beruházások feltételeinek a biztosítása, a lakosság megtartása, valamint az Európai Unió által kínált fejlesztési pénzek és pályázati források minél hatékonyabb kiaknázása.

Kópháza-Koljnof számára kiemelten fontos a fenntartható fejlődés melletti környezetvédelem és az idegenforgalom, azon belül is a falusi turizmus fellendítése. Legfontosabb törekvéseink egyike a környezetvédelmi nevelés, valamint a természetbarát technológiák meghonosítása, megújuló energiaforrások kiépítése.
A falu vezetősége ésszerűsítéssel megtakarításra, olcsóbb szerkezetre törekszik. Nemcsak vállalkozóinknak szeretnénk kedvezményeket biztosítani, hanem támogatni szeretnénk a pályakezdő fiatalokat, hogy minél könnyebben beleilleszkedjenek a dolgozó társadalomba, a falu mindennapi életének is aktív szereplőivé váljanak. Az egész lakosság bevonásával szeretnénk megtervezni a jövő irányait, a fejlesztési koncepciónkat, valamint a különféle célokat elérendő programokat, s azok alfejezeteit, a projekteket.

Grubits Ferenc polgármester


to top