óvoda

Óvodánk 1945 óta létezik. Fenntartónk Kópháza Önkormányzata. Kezdetben egy csoportos volt és csak a nyári időszakban tartott nyitva. 1955 óta három csoporttal működik. Napjainkban 25-26 gyermek jár egy-egy csoportba.

Ma három tiszta életkorú csoportunk van. Napköziotthonosak vagyunk, vagyis gyermekeink teljes ellátást kapnak. A szülők a tízórais, és a napközis ellátás közül választhatnak.

Nyitvatartás: Hétfő – péntek: 630 – 1630 óráig.

Három csoportszobánk két épületben helyezkedik el. Csoportszobáink jól felszereltek.

Középső csoport: Wéberné Gergics Margit horvát diplomás óvónénink, társa Farkas Leventéné horvát óvónői diplomája mellett közoktatásvezetői szakvizsgával.

Nagycsoport: Koósné Egresits Katalinnak horvát diplomája van, amit munkájában hasznosít, ezenkívül gyógytornász szakvizsgával is rendelkezik. Társa, Baloghné Kelemen Zitának zeneiskolai végzettsége is van.

Kiscsoport: Walter Csilla fejlesztő-pedagógusi szakvizsgával rendelkezik, amiből az egész óvoda profitál. Ő is horvát anyanyelvű, horvát diplomával. Társa, Környei Jolán szociálpedagógusi diplomával rendelkezik óvónői diplomája mellett.

Pedagógiai munkánkat logopédus segíti. Óvónőinknek meg van az igénye az önművelésre, lehetőséget teremtenek szaktudásuk, szakmai tájékozottságuk fejlesztésére. Személyiségvonásaikban a humanizmust, a pedagógiai optimizmust, a hitelességet, tapintatot és empátiát érezhetjük.

Az óvónők munkáját csoportonként egy dajka segíti.

Gyermekeink a középpontban:

Az „Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” szellemében célunk a 3-6-7 éves óvodások sokoldalú, nyugodt, harmonikus, élmény-gazdag fejlesztése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a néphagyomány-ápolás és a természetvédelem gazdag eszközrendszerével, a családok aktív együttműködésével, valamint a kisebbség nyelvének, kultúrájának átörökítése a gyermeki szabadság és jogaik tiszteletben-tartásával.

Ha gyermekeink óvodába jönnek:

-sokoldalú fejlődésüket maximálisan támogatjuk

-választ kapnak kérdéseikre

-élvezhetik a játék sokoldalúságát

-barátokat szerezhetnek

-jól érzik magukat

-új tapasztalatokat szerezhetnek.

A játék a gyermek legkomolyabb tevékenysége, létfontosságú alaptevékenysége, örömforrás. A játék célja maga a játék. Örömöt okoz maga a cselekvés, elképzelés. A gyermek játék közben ismerkedik a világgal, tapasztalatokat szerez, reagál. Állandó erőforrás, az érzelmek megjelenésének domináns tere. A játék vágymegjelenítés is, a közös játékot pedig áthatja az összetartozás érzése is.

Tevékenységformáinkban két nyelv használata érvényesül. Ennek feltétele a horvát nyelvet beszélő óvónő jelenléte a csoportban. A horvát nyelvet beszélő óvónők feladata mindkét nyelv használata, a lehetőségekhez képest maximális mértékben építve a gyermekek szülői házból hozott szókincsére.

Tevékenységformáink:

-játék

-tanulás

-mozgás

-a környezet tevékeny megismerése

-esztétikai nevelés

-munka jellegű tevékenységek

-ünnepek, rendezvények.

Hetirendünk:

Hétfő:               Kedd:                  Szerda:                  Csütörtök:                 Péntek:

Mese-vers        Mese-vers           Mese-vers              Mese-vers                Mese-vers

Ének-zene        Vizuális t.            Mozgás                   Körny.                      Körny.

Napirendünk:

730-830 – gyülekezés, játék

830-900  – tízórai

900-1130– játék, kezdeményezések, foglalkozások, mozgás, séta, játék a szabadban

1200-1230-ebéd

1300-1430-délutáni pihenő, alvás

1430-1500-uzsonna

1500-1600-játék.

Kapcsolatunk a családdal:

Óvodánk a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülő tud legtöbbet a gyermekéről, igényeiről, szükségleteiről, szokásairól, az óvónőnek van szaktudása és olyan korosztályi tapasztalata, amellyel hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. Korrekt partneri együttműködést igyekszünk kialakítani.

Ennek formái:

-beszoktatáskor a fokozatosság, az édesanya jelenléte

-napi kapcsolat a családdal

-korrekt tájékoztatás

-szülői értekezletek

-nyílt napok

-ünnepi előkészületek közösen

-Szülői Munkaközösség

-Karácsonyi, Húsvéti és virágvásár közösen

-évnyitó kerti mulatság

Mire lesz szükségük:

-váltóruha

-váltócipő

-fogkefe, fogkrém.

A beiratkozást, melyre a Szülőket és a kicsiket várjuk, akik 2013.09.01.és 2014.08.31.-e között töltik be a harmadik életévüket, vagy idősebbek, 2013.04.08-09-én tartjuk. 10 és 12 óra között várom Önöket az irodában. Kérem hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, a TAJ kártyát, lakcímkártyát és az esetleges betegségekről szóló szakvéleményeket.

A Kópházi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány adószáma: 18533251-1-08

Mi se predstavljamo!

Naša čuvarnica postoji od 1945 ljeta. 50 dice pohadja u tri grupe.

Čuvarnica je otvorena od pandiljka do petka: 630-1600 uri.

Dica u središću našega djelovanja:

– najdu odgovore na njeva pitanja

– uživaju u raznolikosti igranja

– doživu nova iskustva.

Kroz igre razvija se ličnost diteta. Kroz igru dite bolje spozna svoju blizu okolinu. Dite se veseli i tako se nauči svoje probleme bolje riješit. Važan cilj našega odgojnog djelovanja je, da se dica kod nas dobro ćutu, i rado dojdu va našu čuvarnicu. Važan faktor našega odgoja je dvojezičnost, i suradnja s roditeljima.


to top