Múzeum

Interaktív múzeumunk

Kópházi Interaktív Kiállítás a horvátságról Készítette: Osváth Ádám Nyakkendőn innen és túl

– A horvátság története Nyugat-Magyarországon
Kópháza Önkormányzata és az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület Nyakkendőn innen és túl – a horvátság története Nyugat-Magyarországon címmel állandó kiállítást hozott létre, a felújitott polgármesteri hivatal tetőterében, amelynek célja a nyugat-magyarországi horvátság történelmének, kultúrájának bemutatása. A projekt specifikusan figyel arra, hogy a régió kulturális és turisztikai értékét növelje, ezért egy innovatív, interaktív kiállítás készítése a cél, amely különböző korcsoportoknak tud érdekes és értékes információkat átadni a horvátságról.
Kópháza a horvát identitástudat egyik központja, így a helyi-, térségi horvát nemzetiség bemutatása mellett a témát kibővítve és koncepcionálisan átgondolva, szélesebb kontextusú kiállítást hoztunk létre. A regionalitást túllépve országos és nemzetközi összefüggésrendszerbe helyezve tárja a látogatók elé az egyes korszakok lokális történéseit és jellegzetességeit.
A horvátság kultúráját és történetét négy különböző történelmi korszakon keresztül mutatjuk be, a korszakokon belül pedig a horvátság egyes kulturális elemeit, történelmi sajátosságait részletezzük.
Fontosabb tematikus egységek:
• 16. század: horvátság Magyarországra telepítése, népművészet, népviselet, hagyományok bemutatása
• 17-18. század: horvátság a magyar történelemben – Zrínyiek, végvári vitézek, jobbágyság, szakmák bemutatása
• 19. század: horvátság a polgárosodás időszakában, főúri világ (Pejacsevichek), gasztronómia, zene, tánc, divat
• 20. század: horvát identitás a világháborúk és diktatúrák időszakában, lakáskultúra
A projekt specifikus célja, hogy közelebb hozza kulturális és turisztikai szinten a nyugat-magyarországi régió egyes területeit, annak közös kulturális vonatkozásait kiemelve, mindezt a horvát nemzetiség köré csoportosítva. Fontos a társadalom közös történelmi emlékezetének erősítése, a kulturális transzfer lehetőségeinek fejlesztése, együttműködési modellek kialakítása, melyeket a közönségnek – korcsoportjukhoz – igazodva interaktív elemekkel mutatunk be.

A Nyakkendőn innen és túl – a horvátság története Nyugat-Magyarországon projekt egyes elemeit a különböző helyi intézmények, ill. szakmai szervezetekkel együtt valósítjuk meg, melyeknek a profiljához az adott tevékenység a legjobban illeszkedik. Így a kópházi Önkormányzaton és az Alpokalja-Fertőtáj Egyesületen túl a kiállítás elkészítésében olyan szakmai intézmények vesznek részt, mint a Soproni Múzeum vagy a Kapuvári Tájház.
A kiállítás alapkoncepciója, hogy vigyük ki a látogatót a megszokott múzeumi, kiállítási keretek közül, és egy minden érzékszervre ható interaktív kiállítótérbe érkezzen meg, ahol saját maga fedezheti fel a kiállítás egyes elemeit, és egy kerettörténeten átvezetve ismerheti meg a horvátságot. Ebben nagy segítséget nyújt az az interaktív tér, melyben a terem különböző részeiben animációs filmeket indíthat el, amiben röviden összefoglalva megértheti a horvátságra jellemző főbb adatokat, érdekességet az adott időszakban. Minden szobában több viselhető, kipróbálható eszköz van elhelyezve, amelyek elsősorban műtárgymásolatok, amiket a Soproni Múzeum és a Néprajzi Múzeum műtárgyairól készítettünk el. A közönség/közösség bevonása érdekében „oral history” interjúkat készítettünk, melyekben a különböző hagyományokról, történelmi eseményekről kérdeztük a horvát nemzetiség egy-egy idősebb tagját, akik még emlékezhetnek a történelem egy időszakára, így ezeket a történeteket magántörténeti mentésként is bemutatjuk a digitális eszközökön. Az elhelyezett digitális információs pontok, amelyeket QR kóddal jelöltünk, lehetőséget ad a látogatóknak egy-egy tárgy vagy történet mélyebb megismerésére. Okostelefonjával és az épületben elérhető Wi-fi segítségével több információt, érdekességet is megszerezhet a kérdéses területről, eseményről, tárgyról.
Az eddigi tapasztalatok alapján minden látogató nagyon hasznosnak és érdekesnek ítélte a múzeum anyagát. Külföldről is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.

A múzeumunk mindenki számára nyitva áll várunk minden érdeklődőt.

A múzeum különösen hasznos lehet az újonnan beköltözőknek, egy lehetőség, hogy megismerkedjenek a vidékkel, ahova költöztek. Megértsék az itteni embereket, azokat, akik ezt a falut és vidéket azzá tették, ami önöknek is megtetszett, hiszen ezt választották lakóhelyül.


to top