általános iskola

Iskolánk nyolc évfolyamos, az 1-5. év olyamokon kétnyelvű (horvát-magyar) a többi évfolyamon nemzetiségi horvát nyelvet is oktató intézmény, melyben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás folyik.
Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve Kópháza Község Önkormányzata.
Az intézmény a tanulók számára napközi ellátást és étkeztetést biztosít.
A tanulócsoportok száma délelőtt nyolc, délután egy napközis csoport.

A tantestület lendületes, fiatalos szellemű. Bátran állíthatjuk, hogy az intézmény gyermek- és szülőközpontú.

Ebben nagy előny a kistelepülési lét, a kisebb osztálylétszámok, ahol mindenki ismeri egymást és ezért a kapcsolat a szülőkkel jóval személyesebb, mint egy nagyvárosban. A tanárok nemcsak azokat a gyermekeket ismerik, akiket tanítanak, hanem az összeset, és a kis elsősöket – a tanító nénijükön kívül – az egész közösség várakozó szeretete körülveszi.

A Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány adószáma: 18528453-1-08

www.nakovich.huto top