Pozdravljamo Vas Koljnofi!

Koljnof (mađ. Kópháza, njem. Kohlenhof) je općina u zapadnoj Mađarskoj, nedaleko od grada Šoprona. Administrativno pripada Jursko-mošonjsko-šopronskoj županiji.

2100 stanovnika ima prilično od koga polovica su gradišćanski Hrvati.

Želimo vam lijep boravak na našoj web stranici


to top