Zártkerti utak fejlesztése a 1632-7/2018/HERMAN támogatói okiratszámú projekt által

Kópháza Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2018. februárjában a „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések” támogatására kiírt pályázati konstrukcióra ” Kópháza Községhez tartozó zártkerti földrészek infrastrukturális fejlesztése ” címmel. A 1632-7/2018/HERMAN támogatói okiratszámú projekt 2018. július 26-án összesen 9.995.598 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogató az Agrárminisztérium. A projekt teljes bekerülési költsége 10.930.000. Ft, így a beruházáshoz 934.402. Ft önerőt kellett biztosítania a képviselő-testületnek.

A fejlesztés során a Gara hegyen található zártkertek infrastrukturális fejlesztése valósult meg. Egyrészt a zártkertek megközelítését javító útfejlesztés, másrészt pedig a zártkertek fenntarthatóságát, mezőgazdasági termelésének védelmét szolgáló vadkerítés került kiépítésre. A fejlesztéssel párhuzamosan javult a terület turisztikai hasznosíthatósága is, hiszen jobban megközelíthetővé vált a szőlőhegyen található kilátó és a kilátóhoz vezető helytörténeti tanösvény is, amely a Kópházán élő horvátok múltját, hagyományait és életét mutatja be.

Kópháza belterületétől a fejlesztéssel érintett terület a 84-es számú főúton keresztül közelíthető meg. A főútról lehajtva a fejlesztés terület határáig egy jelenleg megfelelő állapotú úton közelíthető meg. Ezt követi a fejlesztéssel érintett út a 2086 hrsz.-ú, és a 2110 hrsz.-ú út érintett szakasza melyen megközelíthető a 0133 hrsz-út. Az útszakaszok a mezőgazdasági területek elérhetőségét szolgálják. A vadkerítés a 0133-as út mellett került elhelyezésre. A Mátyás kunyhótól indul a tervezett 242 fm hosszon (plusz a kapuk, melyek a szakaszok közötti átjárást biztosítják). A vadkerítés anyagának kiválasztása során környezetbarát építési anyagok kiválasztását tartottuk szem előtt, a kerítésoszlop anyaga akácoszlop lett. A vadkerítés kiépítése a Soproni Fertőtáj Vadásztársasággal együttműködve történt. A kerítésnyomvonal kialakítást, tisztítást, a telepítéshez történő alkalmassá tételét az érintett szakasznak a közmunka program segítségével oldotta meg az Önkormányzat. A kerítés karbantartását a fenntartási időszakban a közmunka program keretében foglalkoztatottal kívánja az Önkormányzat megoldani.


to top