Többfunkciós közösségi nemzetiségi tér kialakítása

Kópháza Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be A VP6-19.2.1.-5-1.2-17 kódszámú, Alpokalja- Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület –Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása felhívásra. A támogatási kérelem ,, Többfunkciós közösségi nemzetiségi tér kialakítása, fejlesztése Kópházán” című projekt megvalósítását célozta meg. A támogatási kérelem a Hrvati- Horvátok Egyesülettel kötött közös konzorcium keretében került benyújtásra. A két szervezet együttesen pályázott a mikrotérség és a gradistyei horvát nemzetiség kulturális, közösségi életének fejlesztése érdekében.

A projekt összesen 9.999.192. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely az összekerülési költség 85%-a.. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A projekt teljes bekerülési költsége 11.763.761. Ft, így a beruházáshoz 1.035.584. Ft önerőt kellett biztosítania a képviselő-testületnek. A projekt tervezett befejezési ideje 2020. október 31.

A támogatás két kópházi közösségi tér fejlesztésére irányul eszközbeszerzésekkel (interaktív kiállítási eszközök, közösségi célú sport- és fitnesz eszközök) és a közösségi tér nyílászáró és fűtéskorszerűsítésével. További projektelem a kiállítási anyagok összeállításához kapcsolódó, ezt előkészítő és támogató egyéb tevékenységek, úgy, mint tanulmányút, műhelynapok, horvát nemzetiségi nyílt nap.

A projekt infrastrukturális, eszközbeszerzési és szakmai fejlesztése hozzájárul a település és az Alpokalja – Fertőtáj térség két kultúrájának még közelebb hozásához, a kulturális, közösségi szolgáltatás fejlesztéséhez. A nemzetek együttélése nemcsak a mindennapjaink, hanem a hozzánk látogatók számára is megismerhető, különleges értékké válhat. Kultúrák békés együttélése áldás, értékteremtés lehet, ha azt felismerjük, és a teljes asszimiláció helyett a sokszínűség megőrzésével egy magas életszínvonalat biztosítunk mind magunk mind utódaink számára.

A kiállító tér nemcsak kulturális attrakcióként, hanem közösségi térként is szolgál, hiszen a téma a helyi horvát lakosságnak is szól, az ő személyes történelmük bontakozik ki a vásznakon. Gyermekeik az esetlegesen otthon hallott történetek mellett itt rendszerezve, szórakoztató formában ismerhetik meg családjuk múltját, hagyományait. A kiállítás megszólítja a nem horvát nemzetiségű lakosságot is, akik így elmélyülhetnek szomszédjaik, barátaik kulturális örökségében.

A projekt célja a helyi kulturális, közösségi kapcsolatok szorosabbra fűzése, a nemzetiségi hagyományok felélesztése, felélénkítése, ezzel is még tovább növelve a régió sokszínűségét.

Többfunkciós közösségi nemzetiségi tér kialakítása


to top