A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és Fotósuli elindítása

Nagylózs Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be A VP6-19.2.1.-5-1.2-17 kódszámú, Alpokalja- Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület –Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása felhívásra. A támogatási kérelem ,, A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” című projekt megvalósítását célozta meg. A támogatási kérelem Kópháza Község Önkormányzatával, Lövő Község Önkormányzatával és a Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskola, Kollégium és ÁMK –val kötött közös konzorcium keretében került benyújtásra. A négy szervezet együttesen pályázott a térségi közösségi videó hálózat fejlesztése érdekében, valamint ehhez kapcsolódóan egy fotó suli elindítására.

A projekt összesen 8.829.507. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely az összekerülési költség 85%-a. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A projekt teljes bekerülési költsége 11.752.150. Ft. A projekt tervezett befejezési ideje 2020. december 31.

A támogatás a térségi videó hálózat fejlesztésére irányul eszközbeszerzésekkel (informatikai eszközök, kamerák) és a fotósuli elindításával és lebonyolításával. További projektelem a projekt célját szolgáló szemináriumok , valamint egy tanulmányút, mely által a bakonyi térségi videó hálózatát ismerik meg a részt vevők.

Miért fontos a közösségi videózás?

Mert mind témájának, mind folyamatának, mind pedig az eredményének közösségformáló, közösségépítő ereje van. A téma rólunk szól: a helyről, ahol élünk, amit az otthonunknak érzünk; az emberekről, akik részei életünknek, akik a barátaink, ismerőseink, akik inspirálnak minket, akikre példaként tekinthetünk, az eseményekről, amelyek fontosak számunkra, melyek megőrzésre és bemutatásra érdemesek.

Miközben a fényképezőgépet, vagy a kamerát fogjuk, a jelen megörökítésére törekszünk. A múló pillanat varázsát, hangulatát megragadni azonban nagyon nehéz feladat, de megfelelő eszközökkel, azok szakszerű használatával, vágási, szerkesztési technikák elsajátításával mindez elérhető! Erre a nem kis feladatra vállalkozik a tervezett projekt: a szakmai tudás átadására elméleti és gyakorlati feladatokon át olyan eszközpark beszerzésével és használatának elsajátításával, mellyel hatékony és minőségi munka végezhető.

A projekt eszközbeszerzési és szakmai fejlesztése hozzájárul a település és az Alpokalja – Fertőtáj térség videó hálózat fejlesztéséhez. Azért fogott össze térségünk három települése, Kópháza, Lövő és Nagylózs, valamint térségünk egyetlen (fertődi) Középiskolája, hogy a közösségi események és a térség értékeinek megörökítésére szolgáló technikákat (fotó, videó) olyan szinten sajátíthassa el, hogy aztán a képzés végeztével képes legyen azt a települése és a térség szolgálatába állítani, valamint a jelen elvárásainak megfelelő és a jövőbe mutató eredmények (image-filmek, fotókiállítások) születhessenek.

A projekt célja egy közös produktum elkészítése, az út pedig magának a közösségnek az érlelése, fejlesztése, a csapatban való együtt munkálkodás megtanulásának a módszere.


to top