A templom felépülését egy kedves legenda lengi körbe.

A Régi Nagycenkre vezető országút mentén áll Kópháza híres búcsújáró temploma.
Keletkezéséhez legenda fűződik.
A XVII. század közepe táján élt Nádasdy Ferenc gróf, Magyarország országbírája, akinek a falu
is birtokához tartozott. Kópháza akkor még Kolbenhof volt, de magyarul már 1631-től
Kópházának hívták. A grófnak 11 élő gyermeke volt, közülük legjobban szerette Eleonórát, a
törékeny, állandóan gyengélkedő bájos kislányt. Sok orvost hívtak hozzá, de egyik sem tudta
meggyógyítani. Azt tanácsolták az apának, legyen a gyermek sokat a friss levegőn.
A mai kegytemplom helyén akkoriban egy kis kápolna állt, itt szokott a kis Eleonóra a sétában
elfáradva megpi-henni. 14 éves lehetett, amikor egy ilyen alkalommal a kápolna egyetlen kis
fapadján üldögélve tekintetét a „fekete” Szűzanya kis szobrára emelte, kérte őt, adjon neki
egészséget. Fogadalmat is tett, ha a Szűzanya megsegíti, nem megy férjhez, életét Isten
szolgálatára szenteli, mint Árpádházi Margit.
És valóban. Az addig betegeskedő gyermek egyre erő-sebb és egészségesebb lett, gyönyörű
nagylánnyá ser-dült szülei nagy örömére. A kis kápolnában tett szüzes-ségi fogadalmáról
azonban senkinek, még szüleinek sem mert szólni. Apja házába sereglettek az ifjak, akik közül
kitűnt Wesselényi daliás alakjával, magas tudásával. A két fiatal között szerelem szövődött.
Ezzel kezdetét vette a család tragédiája. Wesselényi felkérte barátját és rokonát, az egri
püspököt, hogy kérje meg számára a lányt. A lány azonban nemet mondott. Bevallotta, hogy
14 éves korában fogadalmat tett, és ezért nem mehet férjhez. A püspök azzal nyugtatta meg
Eleonórát, hogy ő még akkor gyermek volt, aki mit sem tud a házasságról, ezért igazán
átgondoltan fogadalmat sem tudott tenni. A püspök felmentette a lányt a fogadalom alól, az
apának pedig azt tanácsolta, hogy helyette cselekedjen valami jót a templom javára. A lány
végül Wesselényi jegyese lett.
Felvirradt az esküvő napja. Még a természet is a boldog-ságról ragyogott a keresztúri várban.
Senki sem vette észre, hogy Kópháza felől sötét felhők tornyosulnak. Alig hagyta el az esküvői
menet a vár kapuját, hirtelen villám cikázott nagy égzengés közepette, és Eleonóra holtan esett
össze. Az apa vigasztalhatatlan volt.
Az idő azonban lassan gyógyítgatta a fájó sebeket, Nádasdy gróf is feleszmélt fájdalmából.
Elhatározta, hogy méltó emléket állít lányának. Először a kis kápolnát akarta felújíttatni, de
végül egy nagy templom építése mellett döntött. Még abban az évben (1670-ben) lebontatta a
kápolnát, kivágatta köröskörül az erdőt, és megkezdte a mai templom építését. Főoltárára
helyeztette a régi, erdei kis kápolna oltárképét.
A templomhoz az első időktől kezdve jártak zarándokok. A templom búcsújának napján –
augusztus 15-én még néhány évvel ezelőtt is ezernyi zarándok jött gyalog énekelve Sopronból,
hogy az oltárkép előtt megvallja hitét és a Boldogságos Szűzanya áldását kérje. Csatkai Endre
és Mohl Adolf irása alapján


to top