Branko Kornfeind je 60 ljet star

Farnik Pandrofa i Novoga Sela Branko Kornfeind svečuje danas svoj 60. rodjendan. Uz svoj dušobrižnički posao se je rodjeni Trajštofac zalagao za opstanak hrvatskoga jezika. Njegova posebna strast je muzika.

Branko Kornfeind je zaredjen je 26. juna 1977-oga ljeta za duhovnika, bio je kapelan u Željeznu i 14 ljet dugo dušobrižnik u Stinjaki.

Aktivist za hrvatski jezik
Kornfeind je 1993. ljeta nastao farnik u Pandrofu, a 1997. u Novom Selu. Bio je šest ljet dugo kotrig Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, a jur četvrto ljeto je desetnik niuzaljskoga kotara.

Branko Kornfeind, ki potiče iz Trajštofa, je aktivist i borac za opstanak hrvatskoga jezika i kulture. Bio je predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba u Beču i je organizirao prvi Dan mladine u Trajštofu.

Utemeljitelj tamburaških društav
Njegovu prvu tamburašku grupu je utemeljio u Hrvatskom Cikljinu, i u Bijelom Selu i Novom Selu je osnivač tamburaških grup. On je i pokrenuo odnosno oživio kazališnu tradiciju u Bijelom Selu, Novom Selu i Pandrofu. Zvana toga je komponirao bezbroj duhovnih jačak i dvi maše, naime sv. Leonarda i Lovrenca. Branko Kornfeind je i predsjednik društva za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov.

Danas je u šesti navečer maša zahvalnica u Pandrofu, potom su vjerniki pozvani u farski dom na svečevanje.


to top