Školski projekt o povijesti Gradišća

Školari dvojezične Nove sridnje škole Veliki Borištof su čer svojim roditeljem i drugim zainteresiranim predstavili rezultate projekta 90 ljet Gradišće, s kim su se bavili u prvom semestru školskoga ljeta. Intenzivno su se informirali o posljedica Prvoga svitskoga boja, o raspadu Monarhije i nastajanju Gradišća.

Projekt ostvaren i s eksternimi stručnjaki
Polag riči direktora Nove sridnje škole Veliki Borištof Štefana Zvonarića su školari na projektu djelali ne samo s učitelji u školi, nego oni da su pohodili i eksterne stručnjake, ki su im dali uvid u materiju.
Drugi važan aspekt projekta da je bio ta, da su ga realizirali pretežno na hrvatskom jeziku, tako Zvonarić.

Izložba o držanju hrvatskih velikanov
Peljač projekta, Rudi Berlaković naglašava, da su školari doznali čuda novoga i za nje nepoznatoga. Scenski su školari predstavili držanje gradišćanskohrvatskih velikanov u pitanju priključenja, početo od Martina Meršića starjega do Kolomana Tomšića. Te pojedine stave gradišćanskohrvatskih peljačev dokumentira i mala izložba ku su sastavili. Pri toj izložbi kažu do sada nepoznati plakat iz 1918. ljeta, u kom vabu Hrvate, neka budu za Ugarsku.


to top