Turističko društvo u Petrovom Selu

U Petrovom Selu su utemeljili Turističko društvo u Ugarskoj za Hrvate. Društvo ima u medjuvrimenu 28 kotrigov. Cilj društva je, putovati u Hrvatsku i dalje davati informacije o Hrvatskoj. Polag predsjednice Turističkoga društva, Edite Horvat-Pauković, su u društvu svi dobro došli, svejedno je li su Hrvati ili Ugri. Ki kani nastati kotrig društva, mora platiti članarinu od 3.000 forintov u ljetu. To je prilično 12 eurov. Društvo se kani sastati svaki drugi misec.


to top