Maša solidarnosti za Branka Kornfeinda

Jubilarna maša, na ku si je farnik Pandrofa i Novoga Sela, Branko Kornfeind pozvao folklorni ansambl Kolo-Slavuj, se je danas rano pretvorila u mašu solidarnosti za farnika. Izvještaji o navodni Kornfeindovi prekršaji u vjeronauku su izazvali val solidarnosti s farnikom.

Maša solidarnosti namjesto jubilarne maše
Iz svih dijelov Gradišća, od Bijeloga Sela do Stinjakov, su dopodne došli vjerniki, da Branku Kornfeindu iskažu povezanost i povjerenje. I tako se je predvidjena jubilarna maša farnika Kornfeinda pretvorila u mašu solidarnosti. Prilikom Kornfeindove 17.500. svete maše je Kolo-Slavuj jačio Hrvatsku mašu Hanesa Lasakovića, a vjerniki kot i zastupniki sedam velikih hrvatskih društav su pozdravili Kornfeinda u crikvi transparenti i božanjem.

Društva potribuju isto zahadjanje
Govorač Koordinacijskoga odbora hrvatskih društav, Joži Buranić, je pred mašom sprogovorio želju, da se rastresu dogodjaji i da se situacija deeskalira.

„Nadalje si željimo, da se izvidni postupki sa strani odgovornih institucijov čim prlje i iskreno obavu. Jer jedno je jasno, da se ne more zahadjati s drugimi ljudi drugačije samo zato, kad se zalažu za hrvatsku rič i zato, kad koristu hrvatsku rič u javnosti i u školi i u crikvi”, je rekao Buranić.


to top