Baruni pri Hrvatskom balu u Sambotelu

U Sambotelu su čer priredili tradicionalni hrvatski bal, na koga je došlo oko 600 ljudi. Šaroliki program je obuhvaćao nastupe društav iz Narde, ansambla KUD Mladost iz Zagreba, Pinka-banda i Pinkice. Vrhunac je bio nastup Barunov iz Hrvatske. Hrvatski bal su upeljali pred desetljeći, ljetos je bio po prvi put u restoranu Tovendeglö.

Svako ljetu drugo selo organizira bal
Hrvatski bal u Sambotelu organizira svako ljeto drugo hrvatsko selo iz okolice. Ljetos je bila Narda na red. Načelnica Narde i glavna organizatorica bala, Kristina Glavanić, je zadovoljna s odzivom. U pogledu na oblikovanje programa je ona istaknula, da je važno pozvati grupe iz Hrvatske kot su to ljetos Baruni i KUD Mladost iz Hrvatske.


to top