Otvaranje Lisztovoga ljeta

U koncertnoj dvorani u Rajnofu je danas dopodne savezni predsjednik Heinz Fischer oficijelno otvorio Lisztovo ljeto. Šarolik program okolo 200. rodjendana Franza Liszta nosi naslov „Lisztomania 2011”. Med prominentnimi govorači je bila i Lisztova pra-pra-unuka Nike Wagner. Za muzički okvir otvaranja su se skrbili intendanti Lisztovoga festivala u Rajnofu, pijanisti Eduard i Johannes Kutrowatz.

Šarolik program za cijelo ljeto
O ljetošnjem programu s oko 200 priredab veli Wolfgang Kuzmić, poslovoditelj kuturnoga servisa Gradišće, da su predvidjene različne izložbe, a na drugu stran je predvidjen jedan zvanaredno lip koncertni program. Na primjer Lisztfestival u Rajnofu, kade ćedu prezentirati najbolje pijaniste cjeloga svita.

Jedan važan festival će biti i u Livki, kade će se čuti crikvena muzika Franza Lizsta. Onde ćedu prezentirati cijelu epohu Liszta. A treti velik projekt će biti na konzervatoriju u Željeznu. Onde je tematika: Liszt kot pedagog i pianist, veli Wolfgan Kuzmić. Danas u peti otpodne ćedu u zemaljskoj galeriji u Željeznu otvoriti izložbu „Vivat Liszt!” Ovde ćedu kazati umjetnine, ke su nastale lani pri 10. EU-Art network simpoziju u Uzlopu.

Predvidjeno je osam izložbov
Svega skupa je predvidjeno osam izložbov u Željeznu i u sridnjem Gradišću, ke ćedu kazati različne fasete žitka muzičara i kompozitora Ferenca Liszta. Uza to ćedu nuditi djelaonice, predstave za dicu i razgovore s umjetniki. Izložbe ćedu otvoriti 17. marca. A zutra počinje prvi blok koncertov u Rajnofu s koncertom pijanistice Elizabete Leonskaje. Koncerti do nedilje su rasprodani. Daljnji bloki koncertov u Rajnofu su u marcu, junu i oktobru.


to top