Kötet Horvátország magyar irodalmáról

Első alkalommal jelenik meg összefoglaló kötet a horvátországi magyar irodalomról; Kontra Ferenc író-újságíró könyve várhatóan februárban lát napvilágot. A Horvátország magyar irodalma – a kezdetektől napjainkig című mű hiánypótló vállalkozás, útmutatást nyújt azoknak, akik kíváncsiak az irodalmi átfedésekre és kölcsönhatásokra – mondta Kontra Ferenc, aki a horvátországi, közelebbről dél-baranyai Darázs falu szülötte.

A kötetben a vázlatos irodalomtörténeti összefoglaló mellett külön fejezet foglalkozik a horvát-magyar irodalmi kapcsolatok kérdésével. A könyv számottevő szépirodalmi válogatást is tartalmaz, ma már szinte hozzáférhetetlen ritkaságokkal. A 650 oldalas kötetben kislexikon és íróportrék is olvashatóak.

A kötet elsőként a dél-baranyai Laskó szülöttét, a XV. században élt Laskói Demetert mutatja be, akinek Jézushoz írt imádsága az Ómagyar Mária-siralom utáni legrégibb magyar verses emléke a magyar irodalomnak. Szerepel a kötetben az ugyancsak laskói Sztárai Mihály, aki Laskón vetette papírra az első magyar nyelvű hitvitázó drámát. A kötet az Eszéken működő horvátországi magyar HunCro Médiaközpont gondozásában jelenik meg.


to top