Kalendar HKD-a za 2011. ljeto

HKD, Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je idalo svoj tradicionalni zidni kalendar za 2011. ljeto. Na pojedini kalendarski listi predstavljaju u fotografija djelovanje HKD-a kroz ljeto. Tako je januar posvećen Hrvatskim balom a decembar naticanjem u kegljanju. Kalendar predstavlja i druge djelatnosti društva početo od biciklanja prik Kotarskih danov do Košićev.

U Kalendaru su naglasili i posebne djelatnosti HKD-a u 2010. ljetu. Tako sudjelovanje ekipe pri Hrvatski svitski igra u Zadru ili sudjelovanje tamburašev pri zaredjenju biškupa Egidije Živkovića u Željeznu.

Kotrigi HKD-a ćedu kalendar dostati u stane, a zainteresirani si zidni kalendar za 2011. ljeto moru naručiti u uredi HKD-a u Željeznu i Borti.

orf


to top