Korszerű fejlesztés a csapadékvíz-elvezetésre

Kópháza Község Önkormányzata 61,3 millió forintot nyert a Nyugat-dunántúli Operatív Program „Belterületi vízrendezés” nevű pályázati kiírásán. A 72,1 millió forint összköltségvetésű beruházás révén a Vasút utca, a Savanyúkút utca és a Kerti sor csapadékvíz elvezetése oldódott meg. Az átadási ünnepségen Firtl Mátyás, a térség országgyűlési képviselőjeként szólt a fejlesztés jelentőségéről.

A projekt keretében az utcák zárt csapadékvíz-elvezetési rendszerét építették ki, így a beruházással nemcsak a zártrendszerű vízelvezetés, hanem az épületek ereszcsatornáiból kifolyó csapadékvíz járdaszint alatti elvezetése is megtörtént.

Az érintett területen – az eltérő terepszintek miatt – helyenként a járda melletti folyóka beépítésére is sor került. Több helyen csatornafedelek elhelyezésével segítik a vízelosztást a két oldalon kiépített zárt csatornák között. A gerincvezetékek tisztíthatósága, fenntarthatósága érdekében, 70-80 méterenként homokfogó aknákat építettek be.

Az ünnepélyes átadást szakmai konferencia is követette. A résztvevők tájékoztatást kaptak a 2011. évre várható vízrendezéshez kapcsolódó pályázati lehetőségekről, a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatokról, és bemutatták a térség csapadékvíz elvezetési projektjét is.

Egy közösség összetartozásának valódi mércéje, ahogyan közös dolgaival bánik. Ilyen közös dolgaink az út, a közterek, a közművek. Ezek megépítése, fejlesztése nem kis haladás egy település életében – mondta Grubits Ferenc, Kópháza polgármestere az átadási ünnepségen.

A prioritások meghatározása felelősségteljes munkát jelent, amit a körülmények, a lehetőségek is behatárolnak, illetve amit mind egyeztetni kell.

A látható, közös értékeink sorába tartozik a már korábban felújított és átadott Petőfi tér, ami látványos, azonban nem kevésbé fontosak azok a fejlesztések, amelyek kevésbé láthatók elsőre, mint a csapadékvíz-elvezető rendszer, amelyek megléte mindannyiunk komfortérzetét szolgálják.

Ez hosszú távon ható értéke a közössége, amely mindenkié, nem csak azért, mert minden itt élőt szolgál, hanem azért is, mert az adóforintjaink is benne vannak a fejlesztésben.

Az ünnepségen Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselőjeként, egyben a település képviselőtestületének tagjaként is méltatta a fejlesztést. Kópháza a nehéz gazdasági körülmények ellenére is fejlődik, ami a közösség erejét mutatja. A fejlesztés abba a sorba illeszkedik, amelyben az előző időszak számos olyan fejlesztése megtörtént, amely a helyi közösséget szolgálja, gyarapítja, gazdagítja, megteremtve azokat a körülményeket, amelyek az élhető, 21. századi településeket jellemzik.
Firtl Mátyás külön is kiemelte a tényt, hogy éppen Szent Márton ünnepén tartják az új létesítmény átadását, mintegy valódi emelkedett, közösségi ünneppé téve az eseményt.

A politikus köszönet mondott, mindenkinek, akiknek támogatása, munkája, elkötelezettsége benne volt a közös sikerben.

Firtl Mátyás, Grubits Ferenc és Tóth Gábor, a projekt programvégrehajtási igazgatója (NYDRFÜ) közösen vágta át a nemzeti színű szalagot, azt követően, hogy az egyház jelenlévő két lelkésze közül Németh Lajos esperes, megáldotta az új létesítmény.

A fejlesztés többszörös célt szolgál: az érintett településrész vízkároktól való mentesítése megoldódik, társadalmi és gazdasági szempontból is a legigényesebb és egyben a legsúlyosabban érintett településrész védelmét is jelenti egyben, a projekt által előirányzott beavatkozások biztosítják a közlekedésfejlesztéssel érintett utcák többletvizeinek befogadó feltételeit, a környezetbiztonságot is jelenti a beruházás, a környezeti káresemények megelőzése is biztosított lesz, továbbá kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtését is szolgálja a projekt, ami hosszú távon megtérülő hasznot jelent a közösség egészére.

sopron


to top