Krojer već ne pelja celjanska shodišća

Farnik Cindrofa i Klimpuha, kanonik Tome Krojer, već neće peljati i organizirati skupna hrvatska shodišća u Celje. Med 1981. i 2010. ljetom je organizirao 30 skupnih shodišćev. Kod daljnjih deset je pomagao pateru Augustinu Blazoviću. Zbog toga je jur lani predložio biškupu Pavlu Ibyju, da bi kanio predati organiziranje celjanskoga shodišća u druge ruke.

Koordinacija hrvatskih shodišć iz jedne ruke
Drugi uzrok je bio da je došla promjena u Hrvatskoj sekciji i novi biškup i zbog toga je predložio, da se sva hrvatska shodišća koordiniraju iz jedne ruke. Ali on će i nadalje biti pomoćnik celjanskoga shodišća, tako kanonik Tome Krojer. Tradicionalni termin za skupno shodišće, i to zadnja nedilja u misecu augustu, je upeljao Martin Meršić starji.

Povijest shodišća u Celje
Prvo skupno shodišće Hrvatov u Celje je 1923. ljeta organizirao ondašnji velikoborištofski farnik Martin Meršić starji. Ali i pred tim ljetom su Gradišćanski Hrvati redovito hodočastili u Celju. Prvo poznato shodišće s Gradišćanskimi Hrvati je bilo 1692. ljeta. Peljao je je knez Pavao Esterházy, ki je skupa s 11.200 ljudi piše išao u Celje, da se zahvali Majki Božjoj za dobitak prik Turkov 1683. ljeta. Esterházy je onda bio vlastelin mnogih hrvatskih sel kako u sjevernom tako i u sridnjem Gradišću.

Sva shodišća sada u ruka Sekcije
Pri jesenskoj sjednici Djelatne zajednice hrvatskih svećenikov se je reklo, da će u budućnosti Hrvatska sekcija preuzeti organiziranje celjanskoga shodišća. Sekcija je u zadnji ljeti preuzela i organiziranje lovretanskoga shodišća, a organizira i skupna hrvatska shodišća u Željeznu na brigu kot i u Vincjetu.

orf hrvati


to top