A magyar tudomány soproni ünnepe

Sopron történelmi múltja szorosan és elválaszthatatlanul összeforrt a tudománnyal és a kultúrával. Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából ünnepi tudományos ülését tartotta Sopronban a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, a Soproni Tudós Társaság szervezésében. Az Észak-dunántúli (MTA VEAB) régió központi ünnepségének helyszíne az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet díszterme volt.

A tudományos és kulturális program során köszöntőt a város nevében dr. Simon István alpolgármester mondott, majd Bíró Péter, akadémikus, a VEAB elnöke és Verő József, akadémikus, a Soproni Tudós Társaság elnöke is elmondta köszöntő gondolatait.

A tudomány és a tudós embereket kellő megbecsülésének és elismerésének szükségességét hangsúlyozta dr. Simon István alpolgármester, aki arra az európai eszmeiségre is rávilágított, amely a zsidó-keresztény hagyományok, a görög-római kultúra, a humanizmus eszméi által a világ fejlődésének motorja előrevivője volt. A tudomány, a tudósok a kutatással, az ambíció, az inspiráció, a megismerés igényével segítik a fejlődést, amelyben a gondolatok, a szándékok tettekben és eredményekben realizálódnak.

A tudomány egyik alapvető értékeként aposztrofálta Sopron alpolgármestere, hogy a tudomány az igazságot kutatja, és azáltal viszi előbbre a világot.

Sopron küzdelmes és nagy korokat maga mögött tudó múltjából külön is kiemelte a tudós városvezető, Lackner Kristóf korát és Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Sopronhoz is kötődő személyes példáját, aki az országépítésben és a nemzetgyarapításban példa a jelenkor számára is. Sopron történelmi múltja szorosan és elválaszthatatlanul összeforrt a tudománnyal és a kultúrával. Závoti József, az MTA doktora, intézetigazgató bemutatta a MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetét és a Soproni Tudós Társaság tevékenységét.

A Soproni Tudós Társaság a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága keretében végzi munkáját. A társaság alapításával Sopronban az 1604-ben felállított Tudós Társaság nemes hagyományait kívánják feleleveníteni.

A Soproni Tudós Társaság elnöke Dr. Verő József, az MTA rendes tagja. Ügyvezető elnöke Dr. Závoti József, az MTA GGKI igazgatója. Az egyesület célja, hogy a Sopronban és környékén dolgozó akadémikusok, valamint tudományos fokozattal rendelkezők tevékenységét, munkáját és kutatásait összefogja, segítse szakmai és tudományos fejlődését. A tudományos előadások sorát a Példák a biorendszer-mérnökök szerepéről az agráriumban tárggyal Neményi Miklós, akadémikus, NyME tudományos rektorhelyettese nyitotta.

Az Év kutatója díjak átadásáról Bíró Péter, akadémikus, a VEAB elnöke számolt be, majd sor került a díjazottak – Erős Tibor (élettudomány), Varga Szabolcs (természettudomány és matematika), Kemecsi Lajos (társadalomtudomány) – bemutatkozására. Scarbantia, a római kori Sopron kutatásának 4 évtizede címmel Gömöri János, kandidátus, a Scarbantia Társaság elnöke tartott előadást a tanácskozás résztvevőinek.

A kulturális program – irodalmi, zenés összeállítás – keretében Liszt Ferenc és Széchenyi István emlékét idézte Drüszler Edit, énekművész, Rázó Emőke, zongoraművész és Tóth András, előadóművész.

sopron


to top