Koordinacijski odbor društav formiran

U Velikom Borištofu se je konačno konstituirao Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov, koga od protulića ovoga ljeta obnavljaju. U njem je učlanjeno 11 gradišćanskohrvatskih društav iz Austrije, Ugarske, Česke i Slovačke. Skupna prikgranična platforma će se zalagati na različni područji za Gradišćanske Hrvate svih četirih zemalj.

K tomu veli govorač Koordinacijskoga odbora, Joži Buranić, da moraju za narodne grupe najveć dostignuti, ako sva društva skupasuradjuju ili ako suradjuju prik granic. Ideja i cilj su stvaranje skupne platforme za medjusobno formiranje i planiranje terminov, veli Joži Buranić.

Neki koraki su jur fiksirani
Prvi konkretni koraki su se zaključili. To su koordiniranje terminov važnih priredab, korišćenje skupnoga kalendara u internetu sa svimi priredbami kot i proširenje postojećih priredab prik granic za 2011. Nadalje kanu organizirati skupne jezične tečaje za školare i studente.

Planirano je i pripravljanje na slavlje 90 ljet Gradišće sa znanstvenim skupom, pripomoć projektu Udruženja hrvatske manjine u Českoj „dokumentiranje hrvatske riči” s postojećim materijalom kot i skupni stav na „Prijedlog strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske“. A za budućnost se očekuju nove inovativne inicijative, EU-projekti, koordinirano i efikasnije djelovanje za hrvatsku narodnu grupu. Koordinacijski odbor će se opet sastati u decembru.

orf hrvati


to top