Pozdravljamo Vas Koljnofi!

Koljnof (mađ. Kópháza, njem. Kohlenhof) je općina i naselje u zapadnoj Mađarskoj. Administrativno pripada Jursko-mošonjsko-šopronskoj županiji. U Koljnofu žive gradišćanski Hrvati.

U Koljnofu se od 2009. godine održava književna manifestacija Koljnofski književni susreti.to top