Programi u Koljnofu

Prvu subotu u januaru je Hrvatski bal u organizaciji Koljnofskoga Hrvatskoga društva

Februara masapusni bal u školi i bal za roditelje u organizaciji roditeljske zajednice.

Otpjevanje muke Kristuševe na macicnu nedilju u našoj hodočasnoj crikvi. jur već od 30 ljet muži iz sela otpjevaju muku Kristuševu prilikom svete maše.

30 aprila mladina postavi majuško drivo
koncu maja početku junija je rušenje majuškog driva uz pomoć stanovništva. Otpodne s muzikom na Petefijevom trgu.

Junija na koncu školskoga ljeta škola organizira čitalački i folklorni tabor za dicu.

Julija je već tradicionalni tamburaški i plesački tabor, kade se imaju jedan tajedan dugo priliku mladi iz Austrije Slovačke, Hrvatske i Ugarske učiti se na tamburi i plesati, pjevati. A u ne zadnjem redu je dobra prilika na zabavu i na upoznavanje.

02.julija gradičćansko Hrvatsko sodišće u našoj hodočasnoj crikvi. Dan posvečenja naše hodočasne crikve je proglasio željezanski biškup hodočašćem.

15 august Velika maša. Kiritof u Koljnofu.

Septembara je trgadbena fešta. Već navadno se održava povorka, mimohod kroz selo i ljudi u maškarama pokušavaju razveseliti stanovnike i jedan druge.

novembar, oko martinje Književni susreti. Kade su diozimatelji književnici iz Hrvatske, Austrije i Ugarske.Pod okviru ovoga programa se organizira amatersko kazališna predstava i Folklorno otpodne

Novembara se organizira već navadno predavanje o domovinskom boju.

Adventski programi:
Od 01. do 24. decembra se otvaraju nakinčeni obloki svaki dan kod drugoga stana, i tako se pripremamo na dolazak spasitelja.
Početku decembara se organizira za penzioniste i starije ljude jedan adventski program.
Isto u decembru svaku subotu se organizira nažganje sviće, kada svaku subotu jedan drugi pjevački zbor ili folklorna skupina da svoj adventski koncert, zadnja subota je uvijek mjesne folklorne grupe.


to top