Hrvatska samouprava

Predstavljamo se

Koljnofska Hrvatska samouprava

Nakon promjena zakona o manjina 1993.ljeta se je i u Koljnofu utemejila 1994. ljeta onda još Hrvatska manjinska samouprava, na čelu ondašnjom načelnicom sela Marijom Pilšić. Od tada se je svako 4-5 ljeto, kako su bili izbori, osnovala hrvatska samouprava.
Cilj hrvatske samouprave je bilo uvijek i je još dan danas da djela na očuvanju hrvatskoga jezika kulture i identiteta. Tako uspjeli smo kao početak, upeljati dvojezično podučavanje u našoj mjesnoj osnovnoj školi i na što smo naj gizdaviji, prvi med hrvati u Ugarskoj, preuzeli i od 2014 ljeta smo mi održavatelji naše škole i čuvarnice. To znači da smo uspjeli osigurati opstanak Hrvatstva od čuvarnice do osnovne škole.

U selu funkcionira još Koljnofsko Hrvatsko društvo, Društvo Hrvati-Horvatok i etnomemorialni centar gradišćanskih Hrvata, skimi se zajedno borimo da čim duglje se čuje hrvatska rič u našem selu. Imamo tamburaški orkestar, već tamburaški bendov, plesačku grupu, kazališnu grupu, pjevačke zbore, jednu žensku klapu Goplubice, muški pjeva
ki zbor koji se sakupi samo da otpjeva muku Kristuševu na macicnu nedilju.

Naša škola ima jako bogate veze sa našom pradomovinom tako svake godine se organiziraju razni projekti koji isto pridonesu puno da se jezik očuva. Tako svake godine dolaze nastavnici iz naše prijateljske škole iz Buševca-Vukovine ki pomažu našim nastavničkom zboru kod podučavanja. Organiziraju se razni izleti u Buševec,Plitvička jezera,ljetna škola u Dramlju. Isto tako imamo uske veze sa naseljem Kiseljak u Bosni i Hercegovini kamo isto odlazimo sa Našom djecom i oni dolaze kod nas, dabi stim čVrstili identitet i jezično znanje.

Svake godine počnemo u januaru s Hrvatskim balom koga organizira Koljnofsko Hrvatsko društvo. Pred vazmi muži sela odjaču va našoj hodočasnoj crikvi muku Kristuševu. Na pčetku školski praznikov organiziramo čitalački i folklorni tabor za školsku dicu. U juliju imamo već tradicionalni tamburaški i pšlesački tabor. Na jesen, Organizira se velika veselica, mimohod na trgadbenu feštu a isto oko Martinje, se sakupu književnici u koljnofu na već tradicionalni književni susreti. Ta isti termin imamo navadno predstavu amaterskog kazališnog društva, i folklorno otpodne. U Advenskoj dobi od 1. decembra otvaramo svaki dan u drugoj kući jedan oblok i tako se pripremamo na dolazak spasitelja. Isto tako svaku adventsku subotu organiziramo svetečno nažganje sviće u našoj hodočasnoj crikvi svaku subotu s drugom grupom, i naravno zadnju subotu s mjesnom folklornom grupom.
I naravno preko godine imamo još razno razne programe, susrete, sastanke hrvatskog karaktera, iskoristimo svaku priliku lobiramo i da ojačamo identitet mjesnih hrvata.


to top