Kulturni dom

Programi kulturnog doma se održavaju po planu.

U slučaju pitanja zovite u radnom vremenu Moniku Egresits Taschner na +36209105335 telefonskom broju ili preko emaila kultur@kophaza.hu


to top