čuvarnica

Naša čuvarnica postoji od 1945 ljeta. 80 dice pohadja u tri grupe. Čuvarnica je otvorena od pandiljka do petka: 06.30-16.00 uri.

Dica u središću našega djelovanja:
– najdu odgovore na njeva pitanja
– uživaju u raznolikosti igranja
– doživu nova iskustva.

Kroz igre razvija se ličnost diteta. Kroz igru dite bolje spozna svoju blizu okolinu. Dite se veseli i tako se nauči svoje probleme bolje riješit. Važan cilj našega odgojnog djelovanja je, da se dica kod nas dobro ćutu, i rado dojdu va našu čuvarnicu. Važan faktor našega odgoja je dvojezičnost i suradnja s roditelji.

Od 6 odgojiteljice imaju 4 hrvatski diplom. Imamo tri tete, jedna govori po hrvatsku. Mi dvojezične odgojiteljice nudimo dici didaktične igre, hrvatsku literaturu za poslušat i naučit (stihove, brojalice, povidajke), hrvatske muziku, jačke i igre za poslušat i naučit, situacije za svakidan dice, pri ki se dica moradu i po hrvatski govorit. Mi se vježbamo po hrvatsku i va tjelovežbanji, i va ručnom radu.

Važno nam je da se dica i kašnije rado i sveseljem spomenu na svoju čuvarnicu.


to top