MEGHÍVÓ!

Október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60.évfordulója, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.

Kópháza Község Önkormányzata és a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda szeretettel meghívja Önt és kedves családját az ünnepi megemlékezésre.

Programunk:

  • 14.30 óra Koszorúzás az EMLÉKPARKBAN
  • 14.40 óra Ünnepi műsor a KULTÚRHÁZBAN

Közösen összefogva a turizmusfejlesztés útján

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mint konzorciumvezető Kópháza Község Önkormányzatával és a Harkai Evangélikus Egyházközséggel közösen pályázatot nyújt be…

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mint konzorciumvezető Kópháza Község Önkormányzatával és a Harkai Evangélikus Egyházközséggel közösen pályázatot nyújt be a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati konstrukcióra “Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai fejlődéséért” címmel.
A támogatott pályázat sikeres megvalósításának eredményeképpen:

  • A fertőszentmiklósi horgásztó esőbeállókkal, stégekkel, bográcsozóval és grillezővel, napelemes kandeláberekkel, információs táblával, sörpadokkal és asztalokkal bővül, emellett a tó partszakaszának rendbetétele is  megtörténik. A megújult, felszerelt horgásztó lehetőséget teremt a mindennapi aktív turisztikai tevékenységhez, illetve kiváló helyszín lesz horgászati rendezvények lebonyolításához.
  • A kópházi polgármesteri hivatal épületének bővítése helyszínt teremt a Horvátság útjai című állandó interaktív kiállításnak, mely egész évben mindenki számára látogatható lesz. A kiállítás célja a nyugat-magyarországi horvátság történelmének, kultúrájának bemutatása. A horvátság kultúráját és történetét négy különböző történelmi korszakon keresztül mutatná be, a korszakokon belül pedig a horvátság egyes kulturális elemeit, történelmi sajátosságait részletezné.
  • A Harkai Evangélikus Egyházközség Nyéki utcai épületének felújításával létrejön egy interaktív Kiállítás a német és az evangélikus örökségről, mely egész évben mindenki számára látogatható lesz. A kiállítás létrehozásának célja, hogy a régió egy eddig be nem mutatott, ám minden szempontból jelentős kulturális örökségével, a 70 éve kitelepített németség és az 500 éves evangélikusság történetével, kultúrájával ismertesse meg a látogatókat interaktív módon.

kozosen-osszefogva-a-turizmusfejlesztes-utjan

 

Tisztelt Kópháziak, kedves Vendég!

Nem szoktam titkolni, büszke vagyok arra, hogy kópházi vagyok, hogy ebben a faluban születtem, a csintalan gyermekévek után itt lettem vállalkozó, majd a Kópházi Horvát Egyesület elnöke, s az Önök bizalmából polgármester, de ami számomra a legfontosabb, hogy itt élhetek, itt élnek szüleim, négygyermekes családom, ahol már nagypapának számítok. A család biztos háttér, biztosítják számomra a nyugalmat, a szeretetet, ami nagyon fontos feltétele annak, hogy munkámat becsülettel végezhetem. Kópháza-Koljnof nemcsak lakhelyem, hanem az otthonom, az életem, s a falu ügye – mint az mindig is volt – a szívügyem!

Amikor az ember távolról érkezik a környékre, a Kisalföld sík vidéke után megtöri a horizontot a szőlődombok sora, a távolban megcsillanó Fertő-tó vize, s a hegyek között megbújó Sopron városa. Településünk a sajátos hangulatú, valamikori szabad királyi város dél-keleti előkapuja. Legjellemzőbb különlegessége a falunknak, hogy az itteni lakosság fele horvát nemzetiségű, vagy beszéli a horvát nyelvet, amely megoszlás a falut a magyarországi horvátok “leghorvátabb” községévé emeli. Kópháza-Koljnof a trianoni békeszerződés utáni, szintén több országra szabdalt várvidéki (gradistyei) horvátok által lakott falvak alkotta “Gradišće”, azaz Várvidék egyik centrum-települése, a környék horvát szíve.

Munkatársaimmal 2006. otóber elseje óta azért dolgozunk, hogy a település valamennyiünk számára otthonosabbá, élhetőbbé, valamint a közös jövőnk zálogává váljék. Szeretnénk, hogy a faluból és a környékről ne vándoroljanak el a fiatalok, hanem a településen találjanak otthont, és megélhetést maguknak.
Munkatársaimal együtt látjuk a falu perspektíváit, a következő évek, évtizedek fejlődési lehetőségeit: az EuRégió központjának, a “Kékfrankos Fővárosának” előkapuja; Magyarország “leghorvátabb” települése és a horvát nemzetiség iránt érzett több évszázados felelősségtudata; a történelmi és a nemzetiséggel egybefont vallási hagyományokon nyugvó sajátos, színes kultúra; a város környékén élők jellegzetes jövőt építő ereje, hite a holnapban.
Kópháza-Koljnof település Sopron városával együtt az EuRégió centrumában a gazdasági, közlekedési és idegenforgalmi sokszög (Bécs-Graz-Pozsony-Győr) dinamikusan fejlődő új európai központjában helyezkedik el. Hisszük, hogy a lehetőségeinket kihasználva meg tudjuk teremteni a fejlesztésekhez szükséges pénzt kihasználva valamennyi pályázat útján történő támogatást, s így Kópháza-Koljnof község rövidesen a kistérség egyik meghatározó szereplőjévé válhat.

Kópháza-Koljnof színes, nemzetközi kulturális élete és kapcsolatai határokat nem ismerve megkérdőjelezhetetlenek. Kulturális kapcsolataink a ma három ország területén Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon élő várvidéki horvátokkal, valamint a néhai anyaországgal, Horvátországgal már több évtizede fennállnak, tovább mélyültek és teljesednek ki az idők során.
Az önkormányzat törekvése a vállalkozói szféra erősítése, újabb beruházások feltételeinek a biztosítása, a lakosság megtartása, valamint az Európai Unió által kínált fejlesztési pénzek és pályázati források minél hatékonyabb kiaknázása.

Kópháza-Koljnof számára kiemelten fontos a fenntartható fejlődés melletti környezetvédelem és az idegenforgalom, azon belül is a falusi turizmus fellendítése. Legfontosabb törekvéseink egyike a környezetvédelmi nevelés, valamint a természetbarát technológiák meghonosítása, megújuló energiaforrások kiépítése.
A falu vezetősége ésszerűsítéssel megtakarításra, olcsóbb szerkezetre törekszik. Nemcsak vállalkozóinknak szeretnénk kedvezményeket biztosítani, hanem támogatni szeretnénk a pályakezdő fiatalokat, hogy minél könnyebben beleilleszkedjenek a dolgozó társadalomba, a falu mindennapi életének is aktív szereplőivé váljanak. Az egész lakosság bevonásával szeretnénk megtervezni a jövő irányait, a fejlesztési koncepciónkat, valamint a különféle célokat elérendő programokat, s azok alfejezeteit, a projekteket.

Grubits Ferenc polgármester

to top