Tisztelt Kópháziak, kedves Vendég!

Nem szoktam titkolni, büszke vagyok arra, hogy kópházi vagyok, hogy ebben a faluban születtem, a csintalan gyermekévek után itt lettem vállalkozó, majd a Kópházi Horvát Egyesület elnöke, s az Önök bizalmából polgármester, de ami számomra a legfontosabb, hogy itt élhetek, itt élnek szüleim, négygyermekes családom, ahol már nagypapának számítok. A család biztos háttér, biztosítják számomra a nyugalmat, a szeretetet, ami nagyon fontos feltétele annak, hogy munkámat becsülettel végezhetem. Kópháza-Koljnof nemcsak lakhelyem, hanem az otthonom, az életem, s a falu ügye – mint az mindig is volt – a szívügyem!

Amikor az ember távolról érkezik a környékre, a Kisalföld sík vidéke után megtöri a horizontot a szőlődombok sora, a távolban megcsillanó Fertő-tó vize, s a hegyek között megbújó Sopron városa. Településünk a sajátos hangulatú, valamikori szabad királyi város dél-keleti előkapuja. Legjellemzőbb különlegessége a falunknak, hogy az itteni lakosság fele horvát nemzetiségű, vagy beszéli a horvát nyelvet, amely megoszlás a falut a magyarországi horvátok “leghorvátabb” községévé emeli. Kópháza-Koljnof a trianoni békeszerződés utáni, szintén több országra szabdalt várvidéki (gradistyei) horvátok által lakott falvak alkotta “Gradišće”, azaz Várvidék egyik centrum-települése, a környék horvát szíve.

Munkatársaimmal 2006. otóber elseje óta azért dolgozunk, hogy a település valamennyiünk számára otthonosabbá, élhetőbbé, valamint a közös jövőnk zálogává váljék. Szeretnénk, hogy a faluból és a környékről ne vándoroljanak el a fiatalok, hanem a településen találjanak otthont, és megélhetést maguknak.
Munkatársaimal együtt látjuk a falu perspektíváit, a következő évek, évtizedek fejlődési lehetőségeit: az EuRégió központjának, a “Kékfrankos Fővárosának” előkapuja; Magyarország “leghorvátabb” települése és a horvát nemzetiség iránt érzett több évszázados felelősségtudata; a történelmi és a nemzetiséggel egybefont vallási hagyományokon nyugvó sajátos, színes kultúra; a város környékén élők jellegzetes jövőt építő ereje, hite a holnapban.
Kópháza-Koljnof település Sopron városával együtt az EuRégió centrumában a gazdasági, közlekedési és idegenforgalmi sokszög (Bécs-Graz-Pozsony-Győr) dinamikusan fejlődő új európai központjában helyezkedik el. Hisszük, hogy a lehetőségeinket kihasználva meg tudjuk teremteni a fejlesztésekhez szükséges pénzt kihasználva valamennyi pályázat útján történő támogatást, s így Kópháza-Koljnof község rövidesen a kistérség egyik meghatározó szereplőjévé válhat.

Kópháza-Koljnof színes, nemzetközi kulturális élete és kapcsolatai határokat nem ismerve megkérdőjelezhetetlenek. Kulturális kapcsolataink a ma három ország területén Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon élő várvidéki horvátokkal, valamint a néhai anyaországgal, Horvátországgal már több évtizede fennállnak, tovább mélyültek és teljesednek ki az idők során.
Az önkormányzat törekvése a vállalkozói szféra erősítése, újabb beruházások feltételeinek a biztosítása, a lakosság megtartása, valamint az Európai Unió által kínált fejlesztési pénzek és pályázati források minél hatékonyabb kiaknázása.

Kópháza-Koljnof számára kiemelten fontos a fenntartható fejlődés melletti környezetvédelem és az idegenforgalom, azon belül is a falusi turizmus fellendítése. Legfontosabb törekvéseink egyike a környezetvédelmi nevelés, valamint a természetbarát technológiák meghonosítása, megújuló energiaforrások kiépítése.
A falu vezetősége ésszerűsítéssel megtakarításra, olcsóbb szerkezetre törekszik. Nemcsak vállalkozóinknak szeretnénk kedvezményeket biztosítani, hanem támogatni szeretnénk a pályakezdő fiatalokat, hogy minél könnyebben beleilleszkedjenek a dolgozó társadalomba, a falu mindennapi életének is aktív szereplőivé váljanak. Az egész lakosság bevonásával szeretnénk megtervezni a jövő irányait, a fejlesztési koncepciónkat, valamint a különféle célokat elérendő programokat, s azok alfejezeteit, a projekteket.

Grubits Ferenc polgármester

Harmadik gyertyagyújtás

Harmadik gyertyagyújtás este 6 órakor a Mária Kegytemplomban


Idősek adventi találkozója

Idősek adventi találkozója a Nakovich Mihály Általános Iskolában 1700 óra


Falumikulás a Petőfi téren

Falumikulás a Petőfi téren


Második gyertyagyújtás

Második gyertyagyújtás este 6 órakor a Mária Kegytemplomban


Kópházi Óvoda karácsonyi vására

Kópházi Óvoda karácsonyi vására 800-1200 Művelődési Ház előterében
Első gyertyagyújtás este 6 órakor a Mária Kegytemplomban
Karácsonyi ablak nyitása a kultúrházban


Átadási ünnepség

Tisztelettel meghívjuk Önt a Kópházi Sportöltöző felújítása és az Ifjúsági helyiség 1. ütemének kialakítása alkalmából megrendezésre kerülő átadási ünnepségre.
Időpont 2014. március 21.15 óra

Helyszín: Kópházi Sportpálya
Program

Köszöntőt mond: Dr Simicskó István Sportért és Ifjúságért felelős államtitkár
Horváth Tibor Alpokalja —Ikva mente Leader Egyesület elnöke
Grubits Ferenc polgármester
Szalagátvágás A szalagot átvágja: Dr Simicskó István Sportért és Ifjúságért felelős államtitkár
Firtl Mátyás Országgyűlési Képviselő Horváth Tibor Alpokalja —Ikva mente Leader Egyesület elnöke
Begovits Zoltán Sportegyesületi elnök
Grubits Ferenc Polgármester
Kultúrműsor
Általános Iskola tanulói Kópházi Tamburások KSE Ifjúsági tagozata
Fogadás


to top