Nadalje čuda istupov iz crikve

Kriza u katoličanskoj crikvi se očividno nastavlja. Tako je i u januaru opet čuda Gradišćancev istupilo iz crikve. U lanjskom ljetu je 1.971 Gradišćanac istupio iz crikve, skoro dupljasto toliko kot ljeto pred tim. Ov trend se i u novom ljetu nastavlja.

150 katoličanov je u januaru istupilo
Po nazivi u kotarski poglavarstvi Gradišća se kaže, da se je odlučilo u januaru 150 katoličanov za istupanje iz crikve. U kotaru Matrštof na primjer ih je bilo u januaru 25, lani osam. U kotaru Niuzalj su predali do danas petka 44 formulare za istup iz crikve.

U jeništrofskom kotaru je broj s petimi istupi isti kot u lanjskom januaru. Crikva u ovoj vezi nima točnih brojev. Statistika istupov u cijeloj Austriju se samo jednoč u ljetu publicira, tako crikva.


to top