Narodnosni dan u Koljnofu

U Koljnofu su čer održati Narodnosni dan Jursko-mošonsko-šopronske županije, a otpodne su sami Koljnofci pozvali sve nazočne na trgadbenu feštu. U okviru županijskoga narodnosnoga dana su pripadniki narodnih grup iz područja cijele županije u narodni nošnja došli pred Kulturni dom, odakle se je ganula povorka do hodočasne crikve.

Po maši i objedu je počela trgadbena povorka s različnimi štacijami, kušanjem vina i mulatovanjem. U kulturnom programu su nastupili: Puhački orkestar iz Agendofa, Hrvatsko kulturno društvo Kajkavci iz Umoka, Romska grupa iz Čorne, poljski jačkarni zbor iz Jure, folklorna grupa Koljnofsko kolo, nimška folklorna grupa iz Agendofa (Ágfalva) i Ogranak seljačke sloge iz Buševca. Narodnosni dan su završili navečer sa zabavom, pri koj je igrala Pinkica iz Petrovoga Sela.


to top