Vazmeni tanac je sve obljubljeniji

Barani, to je društvo velikoborištofske mladine, svečuju ljetos 10. obljetnicu postojanja. Jedna od najvećih priredab Baranov je Vazmeni tanac. U toku ljet se je razvila u dosta veliku manifestaciju. Barani su pred osmimi ljeti reaktivirali Vazmeni tanac. Priredjuju ga svenek na Vazmenu nedilju u krčmi Derdak. Čer su nastupili Gazde, Pinkica i Ruben Dimitrij.

Čuda ljudi je upleteno u organizaciju
Polag govoračice za štampu Baranov, Zrinke Kinde je i ljetošnja priredba bila jako dobro poiskana ar su jur pred priredbom bili svi stoli rezervirani. Zvana toga da su ljudi došli iz Trajštofa, Koljnofa, Frakanave i bliže okolice.

Barani da su se u toku ljet naučili da je najvažnija organizacija. I ljetos su opet zadilili kotrige Baranov za različne službe kot na primjer konobarenje, rastakanje a najnoviju ulogu imaju vlašći fotografi, povida Zrinka Kinda.

Barani imaju i jako velik naraštaj. To se je pokazalo i pri čerašnjoj priredbi, ar polag Zrinke Kinda su sfalili Baranom njeve vlašće majice.


to top