375 éve hunyt el Pázmány Péter

Háromszázhetvenöt éve, 1637. március 19-én hunyt el Pázmány Péter író, hitszónok, esztergomi érsek, a magyarországi ellenreformáció legjelentősebb alakja, a magyar nyelv egyik legnagyobb mestere. Református családból jezsuita növendék, 1570. október 4-én született Váradon ősi nemesi református családban.Pázmány 1583 és 1587 között a kolozsvári jezsuita gimnázium növendéke volt, majd 1588-ban, miután elvégezte a filozófia első évét, belépett a rendbe.

Elöljárói hamar felismerték kitűnő képességeit, a legjobb külföldi iskolákba (Krakkó, Jaroslaw, Bécs, Róma) küldték tanulni. 1597-ben Grazba vezetett útja, ahol három évig filozófiát oktatott.

Grazba teológiát tanított
1600-ban visszatért Grazba, ahol teológiát tanított, ekkoriban született meg Imádságoskönyve, az első magyar katolikus imakönyv. 1606-ban teológiai doktor lett, a rá következő évben Forgách Ferenc érsek mellett az ellenreformáció magyarországi irányítója lett.

Bécsben létrehozta a Pázmáneumot
1616-ban a pápa turóci préposttá, majd esztergomi érsekké nevezte ki Pázmányt.1623-ban Bécsben létrehozta a Pázmáneumot, a magyar papnevelő intézetet, majd 1635-ben megalapította a nagyszombati egyetemet, amelynek jogutódja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem a mai napig fennáll.

Pázmány Pozsonyban hunyt el
Pázmány 1636-ban prédikált utoljára hívei előtt, ezt követően romló egészségi állapota visszavonulásra kényszerítette. 1637. március 19-én hunyt el Pozsonyban, végakaratához híven az ottani Szent Márton-székesegyház kriptájában temették el. Sírját és földi maradványait 2010-ben találták meg a régészek.


to top