Izašle su nove trojezične dičje knjige

Ugarski medijski i informativni centar je izdao četire trojezične dičje knjige. Sve četire nove publikacije, ke su naminjene dici čuvarnic i osnovnih škol, su izašle na hrvatskom, ugarskom i nimškom jeziku.
Povidajke je napisala ugarska čuvarničarka Katarina Dowas. One nosu naslov “Mišac Cinci”, “S Danijelom kroz ljeto”, “Klaun Jonči” i “Mesopust s Minkom”. Za gradišćanskohrvatski prijevod se je skrbila Zorka Kinda-Berlaković. Svaka knjiga je bogato ilustrirana. Izdavač, Ugarski medijski i informativni centar je tim dosle izdao 12 knjig u seriji “Umiz za dicu”. Dica iz čuvarnice i osnovne škole Borta su jačkami i pjesmicami oblikovala prezentaciju, ka se je održala čer u Dolnjoj Borti.


to top