EU-savjet kontrolira Čartu

Stručna komisija Europskoga savjeta je od danas početo na pohodu u Austriji, da kontrolira je li se Austrija drži Europske čarte za regionalne i manjinske jezike. Austrija je lani u juliju EU-komisiji predala svoj treti izvještaj o realiziranju Čarte za regionalne i manjinske jezike.

Delegacija stručnjakov pelja razgovore
Sada je delegacija stručnjakov EU-savjeta tri dane dugo u zemlji, da pelja razgovore sa zastupniki narodnih grup ali i s političari i zastupniki ORF-a da izvidi situaciju i čuje stav austrijanskih narodnih grup.

Na temelju razgovorov ćedu stručnjaki izdjelati izvještaj o najbitniji točka. Njimi komitet ministrov Europskoga savjeta pak more konfrontirati austrijansku vladu.

Svako drugo ljeto se sastavi izvještaj
Austrija će pak za dvoja ljeta opet sastaviti izvještaj o realizaciji Europske čarte regionalnih i manjinskih jezikov, a Europski savjet će ga opet poslati komisiji, ka će pogledati, je li to odgovara istini.

Komisija Europskoga savjeta je do petka (9.3.) na oficijelnom pohodu u Austriji. Europska Čarta za regionalne i manjinske jezike je 1998. ljeta stupila u valjanost. U Austriji valja od 2001. ljeta.


to top