Umro profesor Feri Sučić

U noći je umro profesor Feri Sučić. Bio je u 94. ljetu starosti. Zasluge rodjenoga Velikoborištofca za gradišćanske Hrvate su bezbrojne. Stekao si je ime na različni područji, od hrvatske zabavne muzike i tamburaštva do novinarstva i književnosti.

Med najpoznatija muzička izdanja slišu njegove jačkarice s naslovom „Zbirke”, ke je izdavao od 1948. ljeta.

Sučićeve jačke su nastali hrvatski hiti
Komponiranje je bio jedan od mnogobrojnih talentov Ferija Sučića. Jur kot 12-ljetni dičak je napisao prvu jačku. 1947. ljeta je prevodio jačku „Tief im Frankenwald” – bolje poznata kot „lipa Gradišćanka” – na hrvatski jezik i je adaptirao melodiju.

Osam sveskov njegovih zbirkov sadržava bezbroj transkribiranih i predjelanih kusićev kot i vlašće kompozicije, to su na primjer jačke „Oj premilo selo malo” ili „Selo u Gradišću”, „Oči ja poznam plave”ili „Draga, se još spominjaš”. U svojoj karijeri je napisao oko 300 jačak, ke su nastale jako obljubljene med Hrvati.

1957. ljeta je Feri Sučić utemeljio tamburašku grupu u Klimpuhu, i to u času, kad u sjevernom Gradišću tamburica još nije bila jako proširena. Sa svojom grupom je gostovao u 1960i ljeti u hrvatski seli Gradišća.

Novinar, kalendarac i prevoditelj
Feri Sučić nije samo uticao na muziku gradišćanskih Hrvatov. Kratko po Drugom svitskom boju je pomagao Fricu Bintingeru pri sastavljanju novin Naš tajednik. Kašnje je Sučić preuzeo uredjivanje Tajednika, ki je pak minjao ime u Hrvatske novine.

Feri Sučić je kašnje bio i suradnik Ignaca Horvata u kalendaru Gradišće, dokle nije sam preuzeo uredjivanje kalendara. Prevodio je i mnogobrojne knjige, pjesme i kazališne kusiće. A to sve uz svoj posao kot novinar.

Feri Sučić je 1947. ljeta stupio u službu zemaljske vlade. Na početku je peljao zemaljski ured za štampu iz Beča. Kašnje se je preselio ured u Željezno. 1957. ljeta je to i činio Feri Sučić sa svojom familijom. 1993. ljeta mu je dodiljena titula profesor. Do konca je bio povezan sa svojom Tamburicom Klimpuh.

Knjiga, CD i DVD prilikom 90. rodjendana
Prilikom 90. rodjendana Ferija Sučića je Hrvatsko kulturno društvo izdalo knjigu s naslovom „Feri Sučić 90”. Glavni urednik je Martin Cirković.

Sadržajno se zrcali djelovanje Ferija Sučića na područji zabavne hrvatske muzike, tamburaštva, novinarstva i književnosti. Zvana toga je HKD izdao i Cd i Dvd o Feriju Sučiću, ki su nastali pomoću ORF-a Gradišće.

Feri Sučić je umro noćas u bolnici u Željeznu. Termin pokopa još nije poznat.


to top