Riječki karneval s Hrvati iz Gradišća

Po prvi put su Gradišćanski Hrvati aktivno sudjelivali pri jednom od najvećih mesopusnih festivalov u Europi. Oko 40 mladih Koljnofcev je nastupilo kot jedna od skoro 100 grup u maska na 29. Riječkom karnevalu.

Nastupili su na alegorijski koli na temu „Koljnofska trgadba”. Nastup pri ovom špektaklu su apsolvirali uspješno, iako vrime nije bilo idealno, ar je mižilo, veli Franjo Pajirić, organizator Koljnofskih maškarov.

Koljnofci su nonstop feštali i kumaj spali
Koljnofci su subotu u 8.00 stigli u Rijeku i zapravo prez pauze do 4.00 ura jutro feštali na pet različnih mesopusnih priredab u okolici Rijeke, povida Pajrić. Po tri ura sna su se morali pripraviti na veliku povorku nedilju otpodne krez centar Rijeke.

Imali su i poteškoće agregatom, ali na kraju su ipak mogli riješiti problem i osigurati struju za pojačanje svoje muzike. Tako je na sriću ipak mogla zaglušati gradišćanska narodna „Vince, vince črljeno”.

Riječki karneval pohadja oko 600.000 gostov
Riječki karneval se priredjuje svako ljeto od 1982. ljeta početo. Velika medjunarodna povorka na Korzu u Rijeki je vrhunac karnevalskih svetačnosti na Kvarneru.

Na programu Riječkoga karnevala od 17. januara do Pepelnice sudjeluje prik 20.000 ljudi, a brojne manifestacije pohadja već od 600.000 pohodnikov iz zemlje i inozemstva. S tim je Riječki karneval jedan od većih u Europi.

Alegorijska kola „Koljnofska trgadba”
Svih 40 koljnfoskih sudionikov je bilo maskirano, a na alegorijski koli su imali i tri prave trse, vinski sud i štuk za škvorce, ki je svake tri minute pucao, povida Pajrić.

Sobom imali su i zastave s natpisom „in vino veritas”, ke su znak Šoprona kot centar Plave Frankovke. Koljnofske maškare su naravno i dilile pravo črljeno vino iz koljnofske gore, a dijelom su njim i malo poljivali goste.

Uz rutu povorke leži šest pozornic, na ki moderatori kratkim tekstom predstavljaju maškare, ke dojdu mimo. „Mi smo se ćutili kot doma”, bilancira Franjo Pajrić ov prvi nastup Koljnofcev na Riječkom karnevalu. Koljnofske maškare su podupirali najvijači iz Šoprona, ki su doputovali vlašćim busom u Rijeku.


to top