Raspisana je Štefan Laszlo-nagrada 2012.

Dijeceza Željezno je raspisala „Biškup Štefan Laszlo nagradu za ljeto 2012”. Naticati se more s disertacijom, diplomskim ili domaćim djelom, u ki se autori bavu s pitanjem skupaživljenja narodov u sridnjoj Europ ili poviješću crikve, Gradišća ili apoštolskih grup laikov.
Starosna granica je 35 ljet. Glavna nagrada je dotirana s 3.000 eurov. Dodilit ćedu i posebnu nagradu za školare i nagrade priznanja. Interesenti se moru do 11. maja pismeno naticati na biškupiji u Željeznu.


to top