A kismartoni egyházmegye Évkönyve

„A 2012-es Burgenlandi Évkönyv első alkalommal tartalmaz egy átfogó részt az itt élő népcsoportok nyelvén, ami nekem, mint megyéspüspöknek szívügyem”, írta Ägidius Zsifkovics a kismartoni egyházmegye 2012-es Burgenlandi Évkönyvének bevezetőjében.

Magyar nyelvű fejezet
A kismartoni egyházmegye ezáltal is kifejezésre juttatja sokszínűségét és a kisebbségek nagyrabecsülését. Minden népcsoporttal külön fejezet foglalkozik. A magyar nyelvű részben beszámoló olvasható Pál László, magyar hívekért felelős püspöki helynök egy éves munkájáról és 25 éves papi évfordulójáról. „Az egyház különböző arculatai” címmel cikkben emlékeznek Seper Alfréd alsóőri nyugalmazott sekrestyésről.

Minden plébánián megkapható
„Az évkönyv fontos infomáció hordozó a plébániákról, az egyházi intézményekről, tartalmazza a papok névsorát az egyházi ünnepeket és visszatekint az elmúlt fontos eseményeire”, mondta Pál László, rádiónknak adott interjúban.

A Burgenlandi Évkönyv a püspöki hivatalban, de minden plébánián is megkapható, hat eurós áron.


to top