FUEN-konferencija u Bozenu

Regionalni i manjinski jeziki stoju u centru dvodnevne medjunarodne konferencije, ka se održava još danas u Bozenu u Južnom Tirolu. Konferenciju peljaju Federalistične unije europskih narodnih grup (FUEN).

Pri konferenicji su sudioniki izdjelali impulze za jačanje jezikov osebujno u vezi s novim Lisabonskim ugovorom i s budućimi EU-programi od 2014. ljeta.

Situacija je nezadovoljujuća
Iako da je očuvanje jezične i kulturne mnogovrsnosti deklarirani cilj najvažnijih dokumentov EU-a i Europskoga vijeća, je podupiranje regionalnih i manjinskih jezikov nezadovoljujuće, se žali FUEN, ki je skupa s regijom Trentino-Južni Tirol i Europskom akademijom Bozen priredio konferenciju.

Potencijali jezikov se ne ishasnuju, broj ljudi, ki govoru i daljedavaju ove jezike, dalje pada, asimilacija napreduje, glasi kritika. Zbog toga da su potribne akcije i strategije na europskoj razini.

Veza med manjinami je cilj
Važno da će biti zvana toga, da se med onimi, ki su na političkoj razini odgovorni za odluke, i onimi, ki se kod pojedinih manjin dan za danom u praktičnom djelu angažiraju za očuvanje jezika, stvori čvrsta veza.

Tako je konferencija imala i cilj, da zastupnikom regionalnih i manjinskih jezikov nudi predloge i ideje, kako se moru još jače povezati u medjunarodnoj mriži. Gradišćanski Hrvati ov put nisu imali zastupnika pri konferenciji.


to top