Obnovljenje osnovne škole u Koljnofu

U Koljnofu su u minulom misecu renovirali osnovnu školu. Obnovili su fasadu, popravili dvor i zminili sistem grijanja u školi. Zvana toga su skoro sve razrede pobilili a u neki su zminili škamlje i stolce.

Stroški renoviranja od oko 5 milioni forintov preuzima općina Koljnof.
Uz školu je i čuvarnica. Tokom obnavljanja fasade su i oblik čuvarnice prilagodili na osnovnu školu.


to top