Bursa Hungarica pályázat-naticanje

Kópháza Önkormányzata a Wekerle Sándor Alapkezelővel együttműködve ezennel kiírja a 2012.évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév a 2011/2012.tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2012. március.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban, írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat


to top