Državni svetak na spomen 1956. ljeta

U Ugarskoj svečuju danas državni svetak kot spomen na oktobarsku revoluciju 1956. ljeta. Pri tom su se Ugri suprotstavili komunističkomu režimu Sovjetske unije. Otpor su silom potukli. Oko 180.000 Ugrov je onda prik Gradišća pobiglo u zapad. Sadašnji državni svetak su upeljali po padu željeznoga zastora.

Svečevanje u Štefanskoj crikvi
Po cijelom svitu se održavaju različne priredbe s kimi se spominjaju dogodjajev pred 55. ljeti. U Austriji su jur četvrtak u Štefanskoj crikvi u Beču održali spomenpriredbu na koj je bio uz druge nazoči i ugarski predsjednik Pal Schmitt. Med časnimi gosti je bio i biškup Željezna Egidije Živković.


to top