OŠ Koljnof i Petrovo Selo dostali laptope

Osnovne škole Petrovoga Sela i Koljnofa su pomoću EU-programa „Tiop” dostale tehničke spravi za interaktivno podučavanje. Paket sadržava 4 laptope, beamere i interaktivne table.
Ova sredstva se moru koristiti pri podučavanju.

Školari sada putuju po razredi
U Koljnofu sada peljaju četire razrede s ovimi tehničkimi pomoćnimi sredstvi.

Koristu je u prirodoslovni predmeti kot biologija, fizika, kemija i zemljopis, drugi razred za hrvatski jezik, treti za nimški i povijest i četvrti za ugarski. Školari ada već nimaju fiksni razred, nego putuju od ure do ure u drugi razred. Paket za interaktivno podučavanje ima vridnost od oko 27.000 eurov.


to top