Naticanje u lipom govoru u Koljnofu

U Koljnofu su priredili naticanje u lipom govoru „Mihovil Naković”. Ovo regionalno naticanje je mišljeno za hrvatske školare u starosti od 6 do 14 ljet. Ljetos je sudjelivalo 70 školarov. Školari su došli iz Koljnofa, Bizonje, Kemlje, Unde, Židana, Sambotela, Gornjega Čatara i Petrovoga Sela.

Recitiranje pjesme i štanje teksta
Školari dolnjih razredov pri naticanju moraju recitirati gradišćanskohrvatsku pjesmu a starji školari moraju prezentirati jedan tekst, koga su si mogli pripraviti. Naticanje se je priredilo po 16. put.

Pokrenulo je je Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj po ideji Matilde Bölcs. Sada naticanje organizira Pedagoški institut u Sambotelu i nadzornica za hrvatsko školstvo u Ugarskoj, Edita Horvat-Pauković iz Petrovoga Sela.

U ljetošnjoj žiriji su bili Lajoš Škrapić, Silvija Bucolić, Terezija Daniel, Mirko Berlaković, Nikola Benčić i Zlatica Benčić. Školski tamburaši i tancoši iz Koljnofa su muzikom i kratkimi skeči otvorili priredbu.

Dobitniki u prvoj kategoriji 1. i 2. razred
1. Danica Handler, 2. razred Petrovo Selo
2. Bálint Nagy, 2. razred Hrvatska Kemlja
3. Nelli Nagy, 2. razred Bizonja

posebne nagrade:
Lucia Barilović, 1. razred Petrovo Selo
Marci Pajrić, 1. razred Koljnof

Dobitniki u drugoj kategoriji 3. i 4. razred
1. Marko Handler, 3. razred Petrovo Selo
2. Karmela Pajrić, 3. razred Koljnof
3. Kevin Takács, 4. razred Koljnof

posebna nagrada: Rebeka Szédai, 3. razred Hrvatska Kemlja

posebna pohvala:
Réka Gutecz, 4. razred Bizonja
Jázmin Finta, 4. razred Hrvatski Židan
Sára Egresits, 3. razred Horpač
Olivér Kiricsi, 4. razred Hrvatski Židan
Dušan Pikner, 3. razred Hrvatski Židan
Laura Timár, 4. razred Petrovo Selo

Dobitniki u tretoj kategoriji 5. i 6. razred
1. Robert Skrapits, 6. razred Petrovo Selo
i Dora Kolnhofer, 6. razred Gornji Čatar
2. Klaudija Schlaffer, 5. razred Petrovo Selo
3. Roxána Németh, 6. razred Gornji Čatar

posebna pohvala:
Izabella Starkovits, 6. razred Bizonja i Barbara Brieber, 6. razred Horpač

Dobitniki u četvrtoj kategoriji 7. i 8. razred
1. Laura Papp, 7. razred Petrovo Selo
2. Dragan Fucin, 7. razred Kiseg
3. Tamás Tarlós, 7. razred Koljnof

posebna nagrada:
Petra Kolnhofer, 7. razred Gornji Čatar

posebna pohvala:
Barbara Szabó, 7. razred Gornji Čatar


to top