Koljnofci u Collegiumu Hungaricumu

Društvo Ugrov u Beču, takozvani Europa-Club je pred kratkim pozvao na prezentaciju kulture gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj. Priredba je bila u Collegiumu Hungaricumu u Beču. Gradišćanske Hrvate u Ugarskoj su reprezentirali Koljnofci. Nastupili su Koljnofski tamburaši i Koljnofsko kolo. Poziv su dostali od predsjednika Europa-Cluba Andraša Šmuka.

Povijest i kultura Hrvatov u Ugarskoj
Pokazali su koljnofski pir, ki je dvojezičan, veli Franjo Pajrić od Koljnofskih tamburašev. Predstavili su ali i klimpušku koreografiju, i to zbog toga, ar su Klimpuh i Koljnof pripadali u Austro-ugarskoj monarhiji Šopronu. Treta koreografija je bila iz Medjimurja. U njoj se vidi na jednoj strani madjarski uticaj, na drugoj strani njeguju Kolnjofci uske veze s Medjimurjem.

Povijest Gradišćanskih Hrvatov u 14 seli Ugarske je bila isto tema. Uzato su Koljnofci predstavili svoje CD-e i knjige, veli diozimatelj Franjo Pajrić. Europa-Club priredjuje cijelu seriju o manjina u Ugarskoj. Predstavili su na primjer jur Šokce kod Mohača ili Nimce u Šopronu.


to top