5. Dani opsade u Kisegu

U Kisegu danas otvaraju 5. Dane opsade. Svaki vikend u augustu priredjuju šarolik program u spominak turske opsade pred skoro 480-imi ljeti. Vrhunac programa je svaki put inscenirana bitka branitelja Kisega, Nikole Jurišića protiv Turkov. Pri Dani opsade u Kisegu sudjeluje oko 200 dobrovoljcev, ki u historični kostimi i starim oružjem prikazuju vojne tabore i bitke.

Ljudi dojdu iz cijele okolice
Med organizatori Dani opsade je i predsjednik hrvatske manjinske samouprave u Kisegu, Šandor Petković. Prošla ljeta da su pokazala, da na ove dane dojdu brojni gosti iz cijele okolice u Kiseg. Samo na bitku da dojde oko 800 gledateljev, tako Petković.

A povorku, ka je zutra subotu u 18.00 ili nedilju u 11.00, to odvisi od vrimena, si gleda polag predsjednika hrvatske manjinske samouprave oko 1.000 ljudi.

Hrvatski program je isto predvidjen
Ljetos ćedu programi biti u centru grada a ne u starom gradu, ar toga obnavljaju. Imat ćedu i posebne programe sa starimi igrami za dicu. Ponudit ćedu i hrvatski tabor kot i dva hrvatske večere.

Spomenut ćedu se i Ferenca Liszta, ki je pred 165-imi ljeti bio u Kisegu.

Nivo priredbe je sve viši
„Svako ljeto imamo ča novoga, kot na primjer novo oružje, i tako je nivo Dani opsade u Kisegu od ljeta do ljeta viši”, tako Petković.

Tomu doprinese i angažirani tim sudionikov, povida Petković: „Većina smo dobrovoljci, ali mi nismo čuda slabiji nego poluprofesionalni glumci, ki agiraju pri Dani opsade.”

Najveća priredba u Kisegu
Po sjednici tanača opsade će danas na glavnom trgu nastupiti folklorna grupa Zviranjak iz Prisike s hrvatskimi tanci. Kulturni program u okviru Dani opsade nastavljaju subotu i onda svaki vikend u augustu.
Dani opsade slišu med najveće priredbe u Kisegu. Otvaranje počinje u 20.00.


to top