Magyarországon hagyta a szívét

Elhelyezték a pannonhalmi Főapátság altemplomában Habsburg Ottó szívurnáját vasárnap este. Az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fiának szívurnáját családi körben helyezték el latin nyelvű vesperás keretében, ökumenikus áldással.

A monarchia két fő országában
Habsburg Ottó kívánsága volt, hogy testét Ausztriában, szívét pedig Magyarországon helyezzék örök nyugalomra.

„Magyar szívvel érző nagyszerű ember”
Beszédében Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát arra emlékeztetett: Habsburg Ottó a bencés diákként tanultakhoz mindvégig hű volt és erre ők is büszkék. Emellett hitvalló katolikus keresztényként, európai műveltségű politikusként „magyar szívvel érző nagyszerű emberként” és jó családapaként méltatta az elhunytat.

Ökumenikus búcsúztató
Ezt követően Bölcskei Gusztáv református püspök, Fabiny Tamás evangélikus püspök, Markovics Zsolt főrabbi és Várszegi Asztrik püspök, főapát mondott ökumenikus áldó imát, majd Habsburg Ottó két fia, Károly és György főherceg vitte le a szívurnát az altemplomba, amelynek padlójában helyezték el azt.

A bencés tanítvány
Az eseményen a Habsburg-család mintegy száz tagja vett részt. Habsburg Ottó bencés diákként tanult és érettségizett magyar nyelven. Habsburg Ottó 1990-ben, nem sokkal a rendszerváltás után ellátogatott Pannonhalmára, és virágot helyezett el volt tanárainak sírján.

A 2002. évi hivatalos látogatásakor pedig a főapátság vendégkönyvében „bencés tanítványnak” nevezte magát, majd elvállalta a Bencés Diákszövetség tiszteletbeli elnökségi tagságát.


to top