Elnyerte a soproniak tetszését a Várkerület felújítási terve

A Várkerület revitalizációjának tervéről tartottak tájékoztatót és lakossági egyeztetést a Liszt-központ Széchenyi termében. Az esemény nagy számú érdeklődőt vonzott, és nagyon sokan fejtették ki konstruktív véleményüket is az est folyamán.

A Várkerület rehabilitációjával kapcsolatban kidolgozott, részletes tervet mutattak be a tervezők, amely a jelen lévő rangos szakemberek, a városszépítők, a helyi civil szervezetek, az érintett vállalkozók és a városlakók egyértelmű tetszését is elnyerte.

A lakosságnak meghirdetett konzultáció bevezetőjében dr. Fodor Tamás polgármester ismertette a Várkerület felújításához vezető szükségszerű okokat.

Elmondta: a város mintegy 1,4 milliárd forintot fordíthat a fejlesztésre, amely a Széchenyi tértől a Lackner Kristóf utcáig terjedő Várkerületi szakasz felújítását jelenti. A kivitelezési munkák jövő év elején kezdődhetnek, ezek során kerülhet sor a Várkerület megújítására, a város belső gyűrűjének kialakítására és a Várkerületi üzletek homlokzatának megújítására. Ez utóbbi az úgynevezett portálprogram keretén belül valósulhat meg.

Szabó Levente építész-mérnök prezentációja egy kisfilmből majd a látványtervek kíséretében a felújítási terv részletes és szakszerű ismertetőjéből állt, amely tartalmazza mindazokat funkcionális, forgalomtechnikai, középítészeti szempontokat, amelyeket a rendelkezésre álló anyagi szempontokkal összehangban kellett érvényesíteni a felújítás tervezése során.

Dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár, építész szerint a terv egy új nemzedékhez szól, alaposan előkészített, minden szükséges és érdemes szakmai szempontra kiterjed.
A Várkerületen működő kereskedők, vendéglátók, szolgáltatásban érdekelt vállalkozók szerint is a bemutatott terv meggyőző és tartalmazza mindazokat a javaslatokat, felvetéseket, amelyeket egy előzetes egyeztetésen a vállalkozók már a városvezetésnek és a tervezőknek felvetettek. Kérésük: tartalmazzon a szerződés garanciát az üzlettulajdonosok védelmében arra vonatkozóan, ha határidőre nem történne meg a terület átadása. Pozitívumként értékelték, hogy a felújítási munkálatok a terv szerint szakaszosan zajlanak majd.

– A felújítás a jövőnek szól, ami azt is magában hordozza, hogy a városrész maga is felértékelődik, egy jó irányú folyamat indul el – hangzott el a fórumon.

A Várkerület felújítási tervéhez szervesen illeszkedik a portálok felújításának programja, amelyet Hadas László ismertetett. Ennek keretében az üzletek, vendéglátóhelyek portáljai stílusukban, megejelenésükben értéket hordoznának és illeszkednének a felújított városképhez.

Horváth Vilmos, a Sopron Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Várkerület újjáélesztése egyetlen és vissza nem térő lehetőségeként értékelte a felújítást, amely szerinte a helyi vállalkozók érdekeit messzemenően szolgálja, mi több élénkítőleg hat az egész városra, a Várkerületen belüli városrészre, a Belvárosra is.
Ismét jó érzés volt soproninak lenni egy konstruktív konzultáció, beszélgetés alatt – fogalmazott Károlyi Gyula, az Ipartestület elnöke, aki szintén pozitívan nyilatkozott a látottakkal kapcsolatban.

A bemutatott tervvel kapcsolatban több javaslat és kérés is elhangzott. Ezek között szerepelt a kerékpárutak kérdése, amelyet a kerékpárosok szeretnének elkülönítetten használni a gyalogosoktól, továbbá a Mária-szobor helyén 1532-ig állott Boldogasszony-templom alapjainak megjelenítése is szerepelt a kérések között.
Mind a tervezők, mind a városvezetés kifejtette: teljesen nyitottak minden hasznosítható javaslatra, és úgy, mind ahogyan eddig is tették, a tervbe beépíthető konstruktív javaslatokat igyekeznek hasznosítani, a megvalósítás szerves részévé tenni, mint ahogyan további finomításokra, pontosításokra, akár változtatásokra is sor kerülhet, hogy az minél inkább a közösség érdekét szolgálja.


to top