Graničarski bal u Filežu

26.02.2011. 20:00 FILEŽ u krčmi Divoš-Karall
Graničarski bal; otvaraju Graničari, svira Pinka Band, dar za dame, tombola i atrakcija u polnoć


to top